«Men jeg håper dere skal få erfare at vi består prøven.» 2 Kor 13,6

"Det er et viktig budskap du bringer på banen i dag," skriver en broder til meg, etter gårsdagens drypp.  "Vi som er født på ny er Ambassadører for Guds rike. Så kommer spørsmålene, hvordan fungerer vi som Ambassadører? Gjør vi en forskjell, er vi like syke som de i verden, lever vi ut Abrahams velsignelse, lever vi i strid med hver andre, er vi som familie gode eksempler som andre vil følge, er vi lik dem vi skal bringe de gode nyheter om et annet rike. Jeg tror det er på tide og vende om å gjøre de samme gjerninger som Jesus og Hans Apostler gjorde.

Hva tror du Guds mann?"

- Ja, jeg kom til å minnes noe en annen troende mann skrev om selvopptatthet eller Gud-sentrerte trekk i våre liv.

De selvsentrerte trekk består i at -livet er fokusert på meg selv. Stolt av selvtillit og egne prestasjoner. Avhengig av egne evner. Søker å være akseptabel for verden og dens veier. Ser på omstendigheter fra et menneskelig perspektiv. Egoistisk .

De Gud-sentrerte trekk er - tillit til Gud. Avhengighet av Gud og hans evne og klargjøring. Livet fokusert på Gud og hans aktivitet. Ydmyk innfor Gud. Fornekte seg selv. Søker først Guds rike og hans rettferdighet. Søker Guds perspektiv i enhver omstendighet. Lever hellig og gudfryktig.

1. Lær meg å kjenne dine veie / og gå dem trøstig skritt for skritt! / jeg vet at hva jeg fikk i eie, / er borget gods, og alt er ditt. / Men vil din sterke hånd meg lede, / jeg aldri feil på målet ser, / og for hvert håp som dør her nede, / får jeg et håp i himlen mer.

2. Lær meg å kjenne dine tanker / og øves i å tenke dem! / Og når i angst mitt hjerte banker, / da må du kalle motet frem. / Når jeg har tenkt meg trett til døden, / si så hva du har tenkt, o Gud! / Da kan jeg se at morgenrøden / bak tvil og vånde veller ut.

3. Men lær meg fremfor alt å kjenne / din grenseløse kjærlighet, / den som kan tusen stjerner tenne / når lykkens sol for meg går ned. / Den tørrer tåren som den skapte / og leger såret som den slo. / Dens vei går gjennom det vi tapte, / den gir oss mere enn den tok. ( Tekst: Jakob Paulli 1902   Melodi: Folketone fra Åseral )

God helg!