«Du vil kunngjøre meg livets vei. Fylde av glede er det for ditt åsyn, livsalighet ved din høyre hånd i evighet.» Salme 16,11

En svensk broder i Herren beskriver hvordan han opplevde å være en veiviser på sin tur til legekontoret:

Da jeg gikk på veien til bussen i dag, fikk jeg en salme i hode mitt. Den står i den svenske salmeboken nr.266 : «Säg mig den vägen som drar till livet, den som är en gång utstakad av Gud....» (Vis meg den veien som fører til livet, den som er blitt til av Gud… fritt oversatt)

Der og da møtte jeg en mann som spurte om jeg visste hvor Hermelinsveien lå og det visste jeg jo. «Pling!» sa det: «Veiviser!»  Det er underbart å kunne få vise noen på rett vei! Da jeg skulle bytte over til sporvogn kom en kvinne og lurte på om jeg visste veien til torget?  Jo, også henne kunne jeg hjelpe, det ble dobbel glede!! Veiviser! Vel framme på legekontoret, mens jeg ventet på min tur, tok jeg fram dagens bibelvers og da jeg leste den fikk jeg hakeslepp!  Verset var fra Salme 16,11.

Hvilken Gud vi har ! VEIVISER!

Tenk når vi får tak på det som er vesentlig for oss kristne, slik at vi vet hva vi har i Kristus og at det kan vises igjen gjennom våre liv. Tenk når vi bare finnes og ikke hele tiden må -husk, husk, husk ! Men at vi bare kan få hvile i Herren, slik at menneskene kan «se»  at vi er veivisere til Livet!! At vi kan glede oss i Herren under alle omstendigheter, bare for vi vet at vi er frikjøpte, gjenløste i Jesus..

På hjemveien etter legebesøket kjentes det som om jeg fløy med englene. Da ikke sort/hvitt, ettersom legen nesten hadde vært lyrisk da han beskrev hvor alle svulstene hadde minket inn, takket være behandlingen jeg gjennomgår.  Det er ikke alle som oppnår så gode resultater på behandlingen.  Tenk om legen hadde visst hvilken «samarbeidspartner» han hadde å gjøre med!  Hvem vet, han hadde det nok på følelsen!

-Jesus, du er veien som vi burde vandre på! Lær du våre ulydige hjerter til å gå i dine fotspor! Dette greier vi ikke av oss selv, men i Åndens kraft kan vi følge deg hvor som helst der du går. La din lampe lyse, led oss i ditt lys, så ikke mørket får oss i sine hender.  Takk Gud for at du er den du sier at du er!

I din nåde for alltid! G….r.

«Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, 21at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg - at også de må være ett i oss, for at verden skal

tro at du har utsendt meg.» Joh 17,20-21