"Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det." Ords 4,23

Dette visdomsordet fra kong Salomo er en lærdom til oss menneske i dobbel forstand.

Å bevare sitt hjerte er alfa og omega for legemet, det er jo motoren som driver hele "maskineriet" i kroppen vår. Svikter hjertet for oss, da må vi få nødhjelp fra helsevesenets operative hjertesentral i regionen.  Det vet jeg noe om pga egen erfaring, jeg ble nemlig rammet av et lite infarkt for en tid tilbake. Jeg var heldig og det hele sluttet med en operasjon, som jeg kunne følge med på operasjonen hele veien. Legenes humor var spesiell og de snakket til hverandre i glade toner, så det gjorde jo sitt til å få et godt sluttresultat.  

- Etter den episoden gikk dagens drypp levende opp for meg, " Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer," for nå hadde jeg opplevet at mitt liv var avhengig at "motoren" gikk uten trøbbel.

Så var det den andre siden med visdomsordet, den åndelige siden med hjertet. Du vet Paulus sier i Romerne 10,9 :

"For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst."

Her ser du hvordan det "åndelige hjertet" slår ut positivt for den som bekjenner Jesus som sin Herre og frelser, hjertet fører til evig liv for oss som bekjenner Jesus som Herre.

"Filip sa: Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa: Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn!" Ap.gj 8,37