«Men jeg har noen få ting imot deg: Du har noen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn - å ete avgudsoffer og drive hor.» Åp 2,14

Vi hadde i gårsdagens drypp en fortelling om mannen Bileam som ble budsendt av Balak som var konge i Moab til å forbanne israels barn. Bileam var en hedensk spåmann fra Petor ved Eufrat, som slo Israels barn i hjel med sverdet, sammen med de andre som de slo i hjel. (Jos 13,22).  Bileam så i begynnelsen ut til å være en Guds mann, men det  viste seg senere at han var en falsk profet. Han holdt seg i "gråsonen" en som en gang var i lyset og en annen gang i mørket. Hvorledes skulle Balak få overtaket på israels barn? Jo, Bileam visste råd, han forledet Israel til å bli mer omgjengelig og vise litt mer toleranse og være venner med folket.  I 2 Peter 2,15 sier : ”De har forlatt den rette vei, og er faret vill. De har fulgt Bileams, Beors sønns vei, han som elsket urettferdighets lønn,..”

En slik tanke hørtes logisk ut , men resultatet på kompromisset finner vi i 4 M 25,1-3 : ”Mens Israel oppholdt seg i Sittim, begynte folket å drive utukt med Moabs døtre, som innbød folket til offermåltidene for sine guder. Og folket åt og tilbad deres guder. Israel holdt seg til Ba'al-Peor. Da ble Herrens vrede opptent mot Israel.”

Resultatet ble at israels barn  nådde ikke løfteslandet. «Moses sa til dem: Har dere latt alle kvinner leve? Det var jo de som på Bileams råd forførte Israels barn til troløshet mot Herren for Peors skyld, så sotten kom over Herrens menighet.» 4Mos 31,15-16.

Hva er så Bileams lære ? Som vi ser av Bileams oppførsel , så er "kompromiss" en farlige vei å velge på sin vandring som en kristen. Vi kan ikke stå på god fot med verden, og samtidig vil vi høre Jesus til. Det blir å blande gudsdyrkelse med avgudsdyrkelse. Da har en forlatt kjærlighetsforholdet til Jesus til fordel for et verdslig levesett. Kompromisset her, går jo alltid ut på at skillet mellom Herrens folk og hedningene må viskes bort. Bileams lære er et godt middel til kjødets lyster og begjæringer. Kan Satan få vekket denne lysten hos oss kristne , så vet han at slaget er vunnet. Denne  veien med avgudsdyrkelse fører oss kristne rett inn  i den evige død og fortapelse. 

Om en ser hva vi i vår midte driver med i dag i kirkelig sammenheng, så er en kommet  dit hen som Israels barn var på Bileams tid. De kristne er kalt til å vandre med Gud og ikke med verden.

Leste en fortelling  om en  gutt som var med sin far på tømmerhogging og tømmerfløting, som er transport av tømmer nedover vassdrag eller over sjøer. Mens faren arbeidet, gikk gutten og så på tømmerstokkene som fløt nedover elven. Så roper han plutselig på sin far og ber han komme å se på laksen i elva. Han spør hvorfor laksen går oppover elva, mens tømmerstokkene går nedover. Det skal jeg si deg, sier faren. Tømmerstokkene er døde ting, derfor drives de av strømmen nedover. Laksen derimot har liv i seg, derfor kan den gå mot strømmen. 

Slik er en kristen. Han lever ulikt  verden fordi han har "Jesu-liv" i seg. Han går med ham som er «veien, sannheten og livet».

"Se til at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom, og ikke etter Kristus." Kol 2,8

God helg!