"Men over Davids hus og over Jerusalems innbyggere vil jeg utgyte nådens og bønnens Ånd, og da skal de skue opp til meg som de har gjennomstunget. Og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham slik som en klager over sin førstefødte. På den dagen skal sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen over ulykken i Hadadrimmon i Megiddons dal. Og landet skal sørge, hver slekt for seg: Davids hus’ slekt for seg og deres kvinner for seg, Natans hus’ slekt for seg og deres kvinner for seg, Levis hus’ slekt for seg og deres kvinner for seg, sjime’ittenes slekt for seg og deres kvinner for seg, likeså de andre slektene, hver slekt for seg og deres kvinner for seg." Sak 12, 10-14.

Dagens drypp omhandler framtiden for Israel. Profeten skildrer den tiden da jødene vil få oppleve å se opp til Jesus som Messias, han som de har gjennomstunget. Arrene etter sårene på Jesu kropp er synlige mange tusen år etter hans død på Golgata kors.

Skulle du være blant dem som lurer på om jødene er regnet med som Guds eiendomsfolk, så vil de som da lever ved oppfyllelsen av dagens drypp rope ut :
Sannelig, det var sant alt det de sa om jødene. Nå har de bøyet kne for sin Messias og frelser og sorgen er stor i Jerusalem for Gud utgyter nådens og bønnens Ånd over Davids hus og over Jerusalems innbyggere.
- Vi legger merke til en ting som ikke andre verdens land gjør som kristne lenger - menn og kvinner tilber Messias Guds sønn hver for seg .
"Davids hus’ slekt for seg og deres kvinner for seg,.."

I dag praktiseres dette skille ved Klagemuren i Jerusalem. Menn ber for seg og kvinner for seg. Et "stakittgjerde" skiller kjønnene fra hverandre. Noe å tenke på i vårt "kjønnsløse samfunn" her hjemme på berget. Men legg merke til Paulus sine ord Kol 3,11 for dem som er frelst og lever sine liv i Jesus:

"Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri - Kristus er alt og i alle."