"Hvorfor går du i rette med ham? Han svarer jo ikke et eneste ord. Men én gang taler Gud, ja to ganger hvis mennesket ikke akter på det. I drømmer, i syner om natten, når dyp søvn faller på menneskene, når de slumrer på sitt leie, da åpner han deres ører og trykker sitt segl på advarselen til dem,for å få mennesket til å la sin gjerning fare og for å utrydde overmotet hos mannen, for å frelse hans sjel fra graven og hans liv fra å bli gjennomboret av spyd." Job 33,13-18

Dagens drypp kommer fra Elihu som stammet fra Arabia. Han ble harm på Job, fordi han holdt seg selv for å være rettferdig for Gud. Og han ble harm på Jobs tre venner, fordi de ikke fant noe svar og likevel dømte Job skyldig.  Elihu taler profetisk til dem om at mennesket tuktes også med smerter på sitt leie, og en stadig uro går gjennom marg og ben. Da vemmes han ved brød og hans sjel ved lekker mat. Hans kjøtt tæres bort, så en ikke ser det mer, og hans ben, som en før ikke så, ligger bare. Hans sjel kommer nær til graven og hans liv til dødens engler.  Er det da hos ham en engel, en tolk, en av tusen, som forkynner mennesket dets rette vei, da ynkes Gud over ham og sier: "Fri ham fra å fare ned i graven! Jeg har fått løsepenger." Vi vet i dag at Jesus ble vår redning fra død og grav og i hans lys ser vi lys . Når vi har fått Jesus inn i våre hjerter da kan vi bekjenne :

"Jeg hadde syndet og gjort det rette kroket, men han gjengjeldte meg det ikke. Han har fridd min sjel fra å fare ned i graven, og mitt liv skal få se lyset med lyst." ( jfr vers 27)

Job mistet nesten alt rundt seg, og han kunne ikke forstå hva galt han hadde gjort mot Gud, som skulle tilsi en slik skjebne, som Guds venn.
Leser du Jobs bok fra begynnelsen, så får du svar på Jobs tankespørsmål overfor Gud, hvorfor dette skjedde med ham.

"For likesom legemet er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger." Jak 2,26.