"Men selv trakk han seg ofte tilbake til ensomme steder og bad der." Luk 5, 16

Så ble det helg en dag før tiden i går, men i dag er det fredag og da sier jeg god helg og god sommerferie. Juli er en stevnemåned for de kristne og andre er på reise og slapper av fra dataverden. Men da er det veldig om å gjøre og gjøre som Jesus gjorde i dagens drypp.

Jeg avslutter før ferien med del 3, jfr de meldingene jeg har sendt dagene før :

"Et tydelig bevis på at satan har mistet sin autoritet og makt,ser vi når Ordet sier at Satan myrder, stjeler og ødelegger. Da har han kommet i en angreps situasjon. Han er en dårlig taper, som prøver å skape tvil på Ordets sannhet. Derfor er det viktig å kjenne sannheten, for det er den som setter oss fri og holder oss frie, til å tjene Gud med glede som Hans ambassadører.

Gud har gitt oss forsvars våpen og angrepsvåpen. Ef 6. 10-18 Guds fulle rustning. Han har gitt Ordet, blodet og navnet Jesus. Våre våpen er ikke fra menneser, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. 2. kor.10.4. Eller kan noen gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, uten han først har bundet den sterke? Da kan han plyndre huset hans. Matt.12.39

Vi er i en krig mot den onde.  Vi proklamerer Jesus sin seier over satan. Vi forsvarer oss gjennom Kristi blod, satan har ingenting å stille opp med, når Kristi Jesus blod blir proklamert, og etablert som en beskyttelse i våre familier, hjem og de eindommer vi satt til å forvalte.

Til slutt: Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav Han for oss alle, kunne Han annet enn gi oss alle ting med Ham. Rom.8,32

Kjære venn ifølge Testmentet er du frisk, velsignet og rik nok, fordi Jesus betalte alt, da Han døde i ditt og mitt sted på Golgata. Halleluja, la ordet bli rotfestet og grunnfestet i ditt hjerte og sinn.

Gud sier, Jeg Er."