"For først og fremst overgav jeg dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene,at han ble begravet,  at han stod opp den tredje dag etter skriftene," 1 Kor 15,3-4.

Vi fortsetter med del 2 idag, jfr del 1 i går:

"Men dessverre har mange av oss ikke forstått at vi har fått alt, derfor ber vi, Herre vil du helbrede meg, eller vil du velsigne meg, eller vil du frelse meg.
Alt dette har Jesus gjort, vi trenger å rydde bort det som hindrer sannheten å komme fram. Vi trenger å forstå at det åndelige må åpenbares slik det står i Ef 1. 17 visdom og åpenbaring. Det ser ut som om Kong David hadde fått se noe av dette da han skrev salme 23. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting.
Det må være ubehagelig for Mesteren å høre oss be, Jesus vil du helbrede meg? Han sier kanskje kjære venn, jeg har jo helbredet deg, da jeg naglet alle dine sykdommer på korset.
 Din sykdom vil forlate deg dersom du tror det i ditt hjerte og bekjenner det med din munn.
Jeg opplever at Satan, som er løgnens far, prøver hele tiden å fylle oss med tanker av og tvil. Vi skal i stedet tro på det Jesus har gjort for oss på korset og stå fienden i mot faste i tro, da vil han måtte fly fra deg, slik han måtte gjøre med Jesus.

Jødene ble fridd ut av Egypt for å komme inn i deres løftesland. Men de kom ikke inn, bare Josva og Kaleb for de hadde en annen ånd og et annet tankemønster. De andre jødene hadde vært treller i så en lang tid, at deres negative tanker styrte deres ord og handlinger. Derfor trenger vi også å fornye vårt sinn og tanker så vi tenker og taler i tråd med Guds ord. Vårt løftesland er Guds rike, og det skal leves ut ved at vi er ambassadører for dette nye rike og gjør de samme gjerninger som Jesus gjorde. Vi er hode ikke hale i verden. Vi skal råde over skaperverket igjen og bringe Kongen Jesus tilbake.

Noe annet som er viktig å forstå, er at Gud har gitt oss plassen vi bor på, om det er gata, bygda eller byen, så har Gud gitt oss den. Men for at den skal bli løst må det de fiender som tror de har kontroll over plassen, ryddes bort.
Når vi gjør den jobben ved å kaste ut de som har okkupert vårt område, blir mennesker frelst, helbredet og satt fri.
Da Jesus avvæpnet maktene og myndighetene på korset, mistet de kontroll over mennesker og steder. Men de maktene må kastes ut, så Guds rike kan komme ned.
Derfor har vi troende fått et oppdrag i å befri mennesker og områder. Satan har forblindet mange mennesker så de ikke ser de gode nyheter, det som skjedde på Golgata. Det er sannheten som setter fri, derfor har Gud gitt oss makt og myndighet til å løse og binde i åndeverden. Matt.18.18
Jesus er veien, sannheten og livet, det må ropes ut i ord og handling.
Kjære venn, ikke tenk at en dag skal jeg få det, du har allerede fått det i Kristus Jesus. Gud er fortidens, fremtidens, men ikke glem at Han er nå. Vi mennesker har kanskje lett for å se bakover, eller fremover og glemme at vi lever i nuet. Det er nå det gjelder.
Et eks. på denne misforståelsen, leser vi i Johannes 11. 21-25, der Lasarus var død og Marta og Maria sørget. De trodde Jesus kom forseint til å redde deres bror, men Jesus hadde kontroll. Marta sa hadde du bare komme tidligere, Jesus sa til dem, Jeg er oppstandelsen og livet, ja det visste de, men de hadde problemer med å bringe Jesus inn i nuet. Jesus er i dag den samme for oss. Vi har alt for lett å se bakover eller fremover, det som har vært og det som kommer, kan være et hinder for å oppleve under og mirakler hver dag."

" Slik skal vi se det, alle vi som har nådd modenhet. Og om dere ser annerledes på noe, skal Gud gi dere klarhet også i det. La oss bare, så langt vi er kommet, holde fram i samme sporFil 3,15-16.

God helg!