"For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde."  2 Kor 4,4. 

                          

En broder sende meg en hilsen med hva vi har fått i Jesus Kristus . Jeg deler opp hilsen over flere dager og her kommer del 1 :

- Det varte flere tusen år. Han lurte Adam og Eva til å tvile på Gud  i Edens hage. De adlød Satan ved å spise av kunnskapens tre. Konsekvensen av denne handing ble at de gjorde Satan til herre over skaperverket.

Da Jesus døde på Golgata for to tusen år siden og beseiret Satan og alle hans demoner, opprettet  Jesus  en ny pakt, som ble besgseglet ved at JESUS gav sitt liv og ved det innførte Han en helt ny pakt ved sitt blod. Han ble det offerlam som borttok verdens synd, sykdommer og fattigdom. Denne blods pakten gjelder i dag.
Denne blods pakten er kolossal mektig for oss i dag. Jesus proklamerte at nå er det fullbrakt og alt er blitt nytt. Da åpnet Han himmelen for alle mennesker. Han brøt all forbannelse som lå over alle mennesker og over Jorden vi bor på. Jesus hang på et tre og forbannelsene ble så korsfestet med Han. Det ble en helt ny begynnelse.

- Det ble begynnelsen på noe helt nytt for oss som tror og de som kommer til å tro. Da Jesus døde og stod opp igjen, ble vi arvinger til noen kolosale løfter. Det er derfor det er så viktig å lese om hva denne arven beskriver. Bibelen ble da tilført et testament, som vi kaller Nyestamentet. I dette testament kan du lese om det som har blitt din arv. Jorden og alle de resurser som Gud den allmektige fylte Jorden med, er nå overgitt til de som har tatt imot det fullbrakte verk på korset. Hele skaperverket fryder seg i frihet og venter på en fullkommen forløsning.

- Vi har fått tilbake råderetten over skaperverket, slik som Adam fikk i starten. Vi  som er ambassadører for Guds rike er blitt hode, ikke hale.

Nå kommer jeg inn på noe som er viktig å forstå. Vi er ikke treller, vi har fått autoritet i navnet Jesus pga, blodet som Han gav. Vi er satt inn i en helt ny dimensjon. Vi er helbredet, vi er rike, vi er renset i Jesu blod."

"Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!  La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær!  Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!  Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus." Fil.4. 4-7