"Jeg har gitt dem ditt ord. Men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden.  Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.  De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden." Joh 17,14-16.

Jesus ga oss troende  Guds ord, men verden vil ikke ta imot det. Hvorfor?  For vi er ikke av verden.  Men alle dem som tar imot Jesus som sin frelser, dem gir han retten til å bli Guds barn, de som tror på ham. Jfr Joh 1,12.

Hva er synd mot Gud i dag? "Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva som er synd, rett og dom: Synden er at de ikke tror på meg," Joh 16,8-9.

I dag er vi inne i en debatt om de homofile som er medlemmer i Den norske kirke skal få rett til å gifte seg på lik linje som mann og kvinne får i dag.
Hva er det vi som tror på Gud holder på med? Vil vi som er født på ny gjøre Guds vilje eller vil vi gjøre som vi selv bestemmer?
En som er homofil og er født på ny, kan han/hun oppheve Guds skaperordning vedr. ekteskap, når Gud vitterlig skapte dem til mann og kvinne. Alle er ikke skikket til å være gift, for disiplene til Jesus sa en gang til ham etter at han hadde snakket om skilsmisse til dem:

«Er det slik mellom mann og kvinne, er det bedre ikke å gifte seg.»  Men da svarte han: "Dette er noe ikke alle kan ta til seg, men bare de som det er gitt. For det finnes noen som lever ugift fordi de er født uskikket til ekteskap, andre fordi mennesker har gjort dem uskikket til det; men det er også noen som selv har gjort seg uskikket til ekteskap for himmelrikets skyld. Den som kan, la ham ta det til seg."

Paulus ble utsendt av Jesus selv til å forkynne evangeliet til oss "hedninger" og om mann/mann eller kvinne/kvinne forhold, skriver han følgende:

"For de har byttet ut Guds sannhet med løgn og æret og dyrket det skapte istedenfor Skaperen, han som er priset i evighet. Amen. Derfor overgav Gud dem til vanærende lidenskaper. Kvinnene gav seg hen til unaturlig kjønnsliv istedenfor det naturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brente i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for at de var kommet slik på avveier. Fordi de ikke brydde seg om å ha kunnskap om Gud, overgav Gud dem til deres egen sviktende dømmekraft, så de gjør slikt som ikke sømmer seg. Rom 1,25-28.

"Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. Slik  var noen av dere en gang. Men nå er dere blitt vasket rene, dere er blitt helliget, ja, rettferdige for Gud i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd. "1 Kor 6,9-11.

Paven sa nettopp følgende: – "Vi kristne må be de homofile om tilgivelse."
Ja, Paven uttalte dette etter at en tysk kardinal tok til orde for at kirken må si unnskyld til homofile. Pave Frans fortalte at dersom en homofil person har god vilje og vender seg mot Gud, så skal ikke andre dømme. Han inkluderte også andre grupper som har blitt diskriminert av kirken.

"Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke de som er innenfor dere skal dømme? De som står utenfor, skal Gud dømme. Få da den onde bort fra dere!"
1 Kor 5,12-13.