«Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemner komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk» (Fil 4,6).

Jesus har undervist oss i sitt Ord, nettopp om det å være bekymret. Han vet jo om oss og vår tenkemåte, derfor sa han : "Vær altså ikke bekymret og si: Hva skal vi spise? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningene opptatt av; men den Far dere har i himmelen, vet at dere trenger alt dette."  Ja, sier vi, men hvor i all verden skal vi få økonomi til å dekke de daglige behov ? Jo, sier Jesus : "Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så vær ikke bekymret for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage." Jfr. Matt 6,31-34.

Vi har et bilde på en av stueveggene, hvor der står i Mark 10,27: "Nothing is Impossible with God" som er hentet fra Mark 10,27, som lyder: "... With men it is impossible, but not with God: for all things are possible with God"  eller på vårt eget språk «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud.»

- Mange har broderte mottoer på veggene sine, ikke bare bibelsitat, men mottoer til ettertanke, slik som en britisk kvinne broderte det: «Hvorfor be når du kan være bekymret?» Hun hadde nok tenkt på dagens drypp, men så det hele litt humoristisk fra våre menneskelige tanker, når en skal være egenrådig i sin tankegang.
For hun snudde jo innholdet i "dryppet" vårt rundt: «Hvorfor være bekymret, når du kan be?»

Bekymringer tærer på humøret, som igjen tærer på kroppens ve og vel. Jesus har omsorg for alle mennesker som er skapt i Guds bilde. Han vil gjøre det som er best for oss – på kort og langt sikt. Da skal vi begynne å takke og glede oss i Herrens ord, for vi kan ta ham på ordet. For ord fra Jesus lyder slik:

"Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde?" Vers 27.

Hva har vi da å frykte eller bekymre oss for? Kan vi ikke forlenge livets dager for oss selv, hva da med resten av våre gjøremål?
Går det an å be om alt til Gud? Ja, faktisk alt mellom himmel og jord, men dessverre, ikke alt gagner oss. Derfor er det nok lurt å be : "Skje din vilje!"

"...Vær ikke bedrøvet! For gleden i Herren er deres styrke." Jfr Nehemja 8,10.