"Nei, jeg har brakt min sjel til ro og gjort den ganske stille, som et lite barn hos sin mor når det har stilt sin tørst; slik er min sjel i meg." Sal 131,2

Er du en stresset person, en person som ikke kan være i ro, men må stadig holde på med noe. Vet du at forskere har funnet ut at støy stresser. Likedan at et bråket miljø gir en høyere puls, økt blodtrykk og forstyrrer hjerterytmen. Derfor er forskerne blitt mer oppmerksomme på å begrense støy, for den kan jo også svekke hørselen på sikt. Ja, det er fakta og da tenker du gjerne på hvordan skal jeg stresse ned mitt arbeidstempo på jobb og i min fritid?

Hver nyttårsaften legger vi planer og tanker om hva vi skal bedre oss på i det nye året. Noen trenger å slanke seg, andre tenker å kutte røyken, flasken og andre ting en er "hekta" på. Når året er ute er det en liten prosent av befolkningen som har gjennomført sine nyttårs forsetter. Men det er aldri for sent å starte, så lenge der er liv er det håp.

Men vi har tre deler som utgjør vår eget "jeg", nemlig kroppen vår, sjelen vår og ånden vår.

Åndelig forurensing fra støy kan ha en negativ innvirkning på vårt åndelige liv. For den som har det bråkete rundt seg, han kan ikke høre Guds svake stemme, og han kan lett bli frustrert. Men begynner du dagen med en stille stund , slik at stillheten får innhente deg, og da kan du rette oppmerksomheten mot Gud og alt det som tilhører ham. Da får en ro i tankene, og stillhet i hjertet og fred i sjelen.

"Gud, du er min Gud, som jeg søker. Min sjel tørster etter deg, mitt legeme stunder etter deg i det øde, tørre, vannløse land. Så skuer jeg deg i helligdommen
og ser din makt og herlighet. For din miskunn er bedre enn livet. Mine lepper skal synge din pris. Så vil jeg love deg hele livet og løfte hendene i ditt navn." Sal 63,2-5.