"Da Moses hadde kunngjort for hele folket alle budene som står i loven, tok han blodet av kalvene og bukkene sammen med vann, skarlagenrød ull og isop, stenket så blodet både på bokrullen og på hele folket og sa: «Dette er blodet for den pakten som Gud har fastsatt for dere.» Like ens stenket han blod på teltet og på alle de kar som ble brukt under gudstjenesten. Etter loven blir jo nesten alle ting renset med blod, og synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst.Heb 9,19-22

 

Jødene hadde fått loven under Moses ledelse fra Herren. Denne blodspakten hadde Gud fastsatt for jødene. Blod fra dyr ble stenket på teltet og på alle de kar som ble brukt under gudstjenesten. Etter loven blir jo nesten alle ting renset med blod, og synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst. Forfatteren av Hebreerbrevet utdyper dette slik:

"De jordiske bilder av de himmelske ting må altså renses på denne måten. Men selve den himmelske helligdom må renses ved offer som er bedre enn disse. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som er gjort av menneskehånd og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen; nå skulle han for vår skyld tre fram for Guds ansikt. Han gikk heller ikke inn for å ofre seg selv flere ganger, slik som øverstepresten år etter år trer inn i helligdommen med blod som ikke er hans eget. I så fall måtte han ha lidd mange ganger siden verden ble grunnlagt. Men nå har han åpenbart seg én gang for alle ved tidenes ende for å utslette synden ved sitt offer. Likeså visst som det er menneskenes lodd å dø én gang og siden komme for dommen, slik er også Kristus ofret én gang for å ta bort manges synder, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham." Jfr. Heb 9,23-28

Blodet taler. Når vi mennesker gir legen en blodprøve vil den gi legen informasjon om vår helsetilstand. Da Jesus gav sitt blod for oss og ble naglet til korset, fløt Hans blod, dette blod taler også om hva Han kjøpte oss fri ifra, synden, sykdommer og fattigdom og alle andre forbannelser. Hans blod taler også inn i åndeverden og minner Satan og hans demoner at de ble beseiret på Golgata. Tenk over dette og det vil være et våpen som du kan bruke mot alle typer angrep fra åndeverden. Våre synder er tilgitt gjennom Jesu blod som fløt fra hans kropp på Golgata kors. Vi er rein og rettferdig og himmelen verdig pga Jesu blod. Jesus betalte prisen på våre synder, han var uten synd og kunne derfor ta på seg å bære våre synder innfor Gud. Jesus offerblod ble den nye pakten som Gud har fastsatt for hele menneskeenheten og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å
frelse dem som venter på ham.

 

Venter du på ham? Jeg må innrømme at lengten etter hans komme i skyen øker jo nærmere jeg kommer i min daglige tilbedelse til Jesus.

 

"For meg er livet Kristus og døden en vinning. 22 Men hvis det å bli i live betyr at jeg kan gjøre et arbeid som bærer frukt, da vet jeg ikke hva jeg skal velge. 23 Jeg kjenner meg trukket til begge sider: Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre." Fil 1,21-23