"La oss bare, så langt vi er kommet, holde fram i samme spor!" Fil 3,16

Etter gårsdagens drypp fikk jeg denne fra en broder :

"Jeg er nesten enig med det du skriver. Men jeg ser litt annerledes på det og samle oss og stå isammen. Tidsånden gjør at vi greier oss best alene, meg og mitt, jeg vil ikke dele de goder jeg har kjempet for å få.
En sterk kommune sier, jeg vil stå alene og holde fast på de goder vi har. Ordet sier den som gir, han får mere. Guds måte for et godt liv er å være en giver. De samme utfordringer finner vi i våre menigheter.
Det er min menighet, igjen er det meg og mitt som styrer. Jeg Opplever at Mesteren holder på å samle sitt folk i en sterkere enhet, når dette skjer vil det også påvirke våre kommuner til å stå sammen når stormene kommer over landet vårt.

Det du vil at andre skal gjøre mot deg, må du først gjøre mot dem.

For Gud er det helt naturlig at de sterke skal hjelpe de svake. Han går for likeverd og rettferdig fordeling av de resurser Han har lagt ned i menneskene og skaperverket."

"Vær ydmyke, ta dere ikke til rette, strekk dere langt så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Legg vinn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen: Ett legeme, én Ånd, likesom dere fikk ett håp da dere ble kalt, én Herre, én tro, én dåp, én Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle." Ef 4,2-6

God helg!