"Da sendte innbyggerne i Gibeon bud til Josva i leiren og sa: Slå ikke hånden av dine tjenere! Kom opp til oss så fort du kan, og berg oss og hjelp oss! For alle amorittkongene som bor i fjellbygdene, har slått seg sammen mot oss." Josva 10,6.
 
Det er alltid fordeler å være på lag med noen, særlig når en kommer ut for situasjoner som en ikke klarer å løse uten hjelp utenfra. Vårt land har et forsvar mot eventuelle inntrengere til vårt land, som i den anledning knytter bånd til andre land, som går ut på å hjelpe hverandre i krigssituasjoner. En for alle og alle for en. Alliansen kalles NATO. USA er å regne som storebror i dette laget. Hvert år har landene felles øvelser imot en "tenkt" fiende, og da er vår nabo i øst også våken og følger med på Nato øvelsene og omvendt. I krig forsvarer vi vårt eget område imot fiender som kommer mot oss, og da er det felleskapet som kommer oss til hjelp.
 
Men landet vårt har også sitt eget opplegg i det sivile liv. Vi har landsdeler, regioner, fylker,kommuner ,byer ,grender ,bygder og hjem.
Hverdagene våre er bygget opp på en avhengighet til hverandre. Arbeidsplassene våre er avhengig av at vi er på jobb, i fritiden er vi også avhengig av hverandre med aktiviteter for store og små. Men utviklingen er nå på avveier fra vårt gamle mønster, vi er på vei imot større enheter i landet vårt. Kommunene skal slås sammen til større enheter, fylkene legges ned til fordel for regioner som opprettes. Det er i slike omveltninger dagens drypp kommer inn. "Kom opp til oss så fort du kan, og berg oss og hjelp oss!"
 
Kjemp for alt som du har kjært, død om så det gjelder. Stor,større,størst. De sier det er bedre å være et 0 foran et komma eller etter. Egoismen øker med velstand, som igjen slår negativt ut på fellessamfunnet. Se på sykehussammenslutningene ! Drives de billigere i dag med færre ? Nei, dessverre, pasientene , vi, bare øker og legene må ta etterutdanning fortløpende for å holde seg ajour med sykdommene. Den største sammenslutningen som verden vår har hatt var byggingen av Babelstårnet. Da var folket enig, de skulle til himmels, men skaperen Gud sa stopp . De ble delt og sprett utover jorden etter sitt språk. Idag er vi på full fart inn i et nytt forsøk, vi skal bygge vårt rike uten Gud, Antikristens rike. De samles i større og større enheter på jorden. Gud er hos dem avsatt, men de oppriktige , som fremdeles tror på sin skaper og Jesus hans sønn, øker i tall. Målet til oss som er med i denne enheten er å komme hjem til farshuset vårt. Denne enheten styres av Ånden og intet menneske kan ta æren av dette byggverket. Derfor gidder ikke folket i landet vårt å engasjere seg i kommunesammenslutninger , de vet at det nytter ikke å strebe imot. Komme skal det , riket som falt, men som igjen skal komme opp med Føreren . Heldigvis da går det mot en ny og endelig reform , Guds fullkomne rike . Valget for Ola og Kari er hvilket rike velger du ? Velg rett og velg i tide.
 
"Da talte de med hverandre, de som frykter HERREN. Og Herren lyttet og hørte det. For hans åsyn ble det skrevet en minnebok for dem som frykter Herren og høyakter hans navn.!" Malaki 3,16.