"Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem." Esek 36,27

Hvilken dag det skal bli når min Jesus jeg får se, ja, hvilke underbar dag det skal bli!

- I dagens drypp sier Herren til sitt folk, at han vil gi sin Ånd inne i dem, men ikke nok med det, han vil også gjøre det slik, at folket følger hans bud og holder hans lover og gjør etter dem.
Hvilken tilstand opplever vi å få da? Jo, da opplever vi å få en gudgitt tilværelse, hvor det daglige livet vårt er i Herrens hånd.
- Kunne du tenke deg å få "innlagt" Guds Ånd i ditt legeme med de følger dette ville medføre for deg?
I begynnelsen på 1900 tallet fikk de første husholdningene i vårt land innlagt strøm i sine boliger. Dagbladet brukte da overskriften "Moderne Mirakler" i beskrivelsen av en elektrisk utstilling i Kristiania (Oslo) i 1908:

"Man staar ligeoverfor en helt moderne Kraft, som rykker suverent og skinnende inn i alle gamle Forhold. En uendelig Energi, der øser af selve Naturen - en Ild, der ikke hurtig og brutalt fortærer sin Næring, men som holder sig straalende og let i det usmeltelige Metal. Det hele er som et moderne Mirakel. Tenk å få lys bare ved å skru på en bryter, det ga assosiasjoner til det store mirakelet i 1 Mosebok: "Det skal bli lys! Og det ble lys."

De av menneskene som var åpne for fornyelser, de fikk innlagt strøm så snart de kunne. Men de fleste var skeptiske til denne nye "kraften" som var kommet. Noen mente det var Satan som nå regjerte i husene. Tenk å koke kaffekjelen ved å sette den på en plate og så skru på en bryter, så koker vannet etter noen minutter. Den gamle grua og ovnene hvor en brukte brendsel til å få kaffekjelen til å koke ble omsider utgått.

Pinsedagen i Jerusalem , 50 dager etter Jesu himmelfart, kom kraften, Den Hellige Ånd, over menneskeheten. Dagens drypp ble oppfylt for Guds folk, jøder og hedninger , og alle dem som tok imot Kraften fra det høye, fikk en ny fødsel i sitt liv. Senere har dette tilbudet fra Gud vært tilgjengelig for menneskene, men mange mener som når strømmen kom til oss i husene : "Dette er ikke fra Gud, det er den ondes verk!".
I dag ler vi av deres uvitenhet, men hvorfor bruker ikke alle kristne "kraften" som er innlagt i dem? Det er bare å koble til "kraften", så vil det bli som det står skrevet i Johs 7,38:

"Den som tror på meg,som Skriften har sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann."