"Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den! Å, Herre, gi frelse, å, Herre, la det lykkes!
Velsignet være den som kommer i Herrens navn! Vi velsigner dere fra Herrens hus." Sal 118,24-26.

En broder i Herrens vingård skriver :

Vi går nå inn en spesiell tid, der mye blir satt under press. Det som ikke er født fram av den allmektige Gud kommer til å rystes. Flere riker vil få store og umulige situasjoner å hanskes med. Det er kun Guds rike som vil bestå. - - Verden vil komme til Guds folk og rope, kan dere hjelpe oss. Jesus er løsningen på alle problem. All visdom og kunnskap er skjult til stede i Han. Det er nettopp det verden blir i behov av fremover.
Det er viktig at vi som tror på Mesteren gjør oss tilgjengelige for Den Hellige Ånd og de som roper på hjelp. Vi troende har vært altfor anonyme der ting blir avgjort. Vi har vært opptatt av gudstjeneste og pleie vårt eget liv i menighetene. Vi har tatt imot det som kunne passe inn i vår forståelse av liv. Vi har vært gode hørere, men dårlige gjørere. Vi blir mange ganger oppfattet som de svake taperne, som holder seg for seg selv inne på bedehusene.

 - Vi er altfor anonyme i samfunnet. Jeg tror mange av oss har misforstått vårt kall, eller ikke sett det. Vi har alle fått en livsoppgave fra Mesteren, den fikk vi, da vi var et foster i mors mage. Herren forventer at vi skal gjøre Hans planer og gjerninger synlige i samfunnet, ved å bruke de gaver og talenter Han har gitt oss. Vår oppgave er å bringe Jesus ut til folket, så er spørsmålet, hvor finner vi folket? Er det de som vi treffer på møtene, hvor de troende samles?
- Jesus er vårt forbilde og Han sa at vi skal gjøre de samme gjerninger som Han gjorde. Derfor brukte Jesus mesteparten av sitt liv på jorden, der menneskene var i sitt daglige liv. Han sa også til sine disipler, følg Meg så skal Jeg gjøre dere til menneskefiskere. Vi er satt til å være hode ikke hale.

Året 2016 blir et år hvor Herren strekker ut sin hånd og djevelens gjerninger blir avslørt.

"Men du menneske, dine landsmenn som snakker sammen om deg ved murene og i døråpningene, de sier til hverandre: «Kom, så skal dere få høre hva det er for et ord som kommer fra Herren.» Så går mitt folk til deg i flokk og følge, setter seg foran deg og lytter til dine ord; men de lever ikke etter dem. Det er løgn i deres munn, og de trår etter urett vinning." Esek 33,30-31