"En mann stod fram, utsendt av Gud. Johannes var hans navn.  Han kom for å vitne; han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham.  Det var ikke han som var lyset, men han skulle vitne om lyset." Joh 1,6-8.

Vi bruker ofte dette uttrykket : Gud bruker hvem han vil!  Inneforstått, Gud er ikke avhengig av hvem menneskene synes passer best inn i hans planer. Gud hadde planlagt fra tidens morgen at en dag skulle syndefallet i Edens hage gjenreises. Hvem kunne ta på seg en slik oppgave? Jo, en uten synd. Valget ble Guds egen sønn, han var villig til å fornedre seg selv til å bli et menneskebarn. Han ble født av et menneske, men ble unnfanget i hennes liv ved Den Hellige Ånd. En engelen forklarte Maria som fikk oppgaven av Gud til å føde hans sønn til denne jord slik:

«Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn." Luk 1,36

Før Jesus begynte å virke i Israel kommer dagens drypp inn. Gud hadde tatt ut et ektepar til å føde  fram en sønn som skulle vitne om lyset, dvs om Jesus, Guds sønn. Oppgaven til Johannes var å føre mange i Israel tilbake til Herren deres Gud.  Han skulle være en forløper for Herren Jesus og ha samme ånd og kraft som profeten Elia hadde, dessuten skulle han vende fedrenes hjerter til barna og gi de ulydige det sinn som rettferdige har, og gjøre folket vel forberedt for Herren Jesus virksomhet.

Forløperen til Jesus ble Johannes døper, han begynte sin gjerning  i det femtende år av keiser Tiberius’ regjering; Pontius Pilatus var på den tiden landshøvding i Judea, Herodes var landsfyrste over Galilea, Da kom Guds ord til Johannes, Sakarjas sønn, ute i ødemarken.  Dette medførte at  han drog rundt i hele landet omkring Jordan og forkynte at folk skulle vende om og bli døpt for å få tilgivelse for sine synder,  som det står skrevet i boken med ordene av profeten Jesaja:
       
"En røst roper i ødemarken: Rydd vei for Herren, gjør hans stier rette! Hver dal skal fylles, hvert fjell og hver haug skal senkes. De krokete veier skal rettes ut, de ujevne stier bli jevne. Og alle mennesker skal se Guds frelse."

I store mengder drog folk ut til Johannes for å bli døpt av ham, og han sa til dem:
«Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal unnslippe den kommende vredesdom?  Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og kom ikke og si: Vi har Abraham til far. For jeg sier dere: Gud kan oppreise barn for Abraham av disse steinene.   Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.»

Johannes sa sannheten til landsfyrsten Herodes, som hadde tatt konen til broren sin, som sin hustru : «Det er ikke tillatt for deg å ha henne til hustru.»  Han ville da helst ha drept ham, men var redd folket, som mente at Johannes var en profet. Men senere ble Johannes offer for et løfte som Herodes hadde gitt datteren til konen sin. Datteren danset i et gjestebud som Herodes holdt og i den anledning lovet hn å gi henne det hun ønsket seg. Etter morens befaling ønsket datteren hodet til Johannes på et fat. Johannes ble derfor halshugget og hodet hans ble levert til Herodias datter.

Vi vet at Jesus er hodet for menigheten, vi er hans brud.  Vi hører idag snakk om den "hodeløse" vekkelsen, dvs ingen kan ta æren for vekkelsen som nå er startet på jorden. Det er Jesus som  er hodet , og  det er han som all ære skal ha. Om en sier at Johannes representerer Guds menighet, som mistet "sitt hode", forat Jesus skulle bli alt i alle. For Johannes sa om Jesus : "Han skal vokse, jeg skal avta. "Joh 3,30.

God helg!