"Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal gi meg ære. Men til den lovløse sier Gud: Hvorfor står du og ramser opp mine bud og tar min pakt i din munn? Du har jo hatet formaning og kastet mine ord bak deg." Salme 50,15-17

 

Ja, her sier Herren at vi kan kalle på han på nødens dag, som igjen vil føre til utfrielse for oss som kaller på ham.
Virker det slik at Herren hører oss når vi roper til ham i nøden, da vi ikke vet ut eller inn av en situasjon?
Herren hører oss og frir oss ut fra nøden, men da vil også han ha æren for sitt verk.

Men den som ikke hører på Guds ord, men regnes som lovløs, han kan ikke regne med å få svar på sitt rop.
Hvorfor? Herren gir selv svaret : "Du har jo hatet formaning og kastet mine ord bak deg."

 

"Jeg er Herren, det er mitt navn. Min ære gir jeg ikke til andre, min lovsang ikke til gudebilder." Jes 42, 8