"En av gjestene som hørte dette, sa til ham: «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.»  Luk 14,15.

Bakgrunnen for gjestens uttalelse kom fra Jesus en gang  han var gjest hos en rådsherre som var fariseer og da sa han også et ord til ham: «Når du skal ha gjester, enten til middag eller kvelds, skal du ikke be venner og brødre og slektninger og rike naboer. For de kommer til å be deg igjen, og dermed får du gjengjeld. Nei, når du skal holde selskap, så innby fattige og vanføre, lamme og blinde. Da er du lykkelig, for de kan ikke gi deg noe igjen, men du skal få igjen for det når de rettferdige oppstår.»

- Etterpå sa Jesus: "Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og  han innbød mange." Da tiden for gjestebudet kom, sendte han sin tjener av sted for å si til de innbudte:
-
«Kom, nå er alt ferdig!» Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre.
En sa:
«Jeg har kjøpt et jordstykke og må ut og se på det. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.»
En annen sa: «Jeg har kjøpt fem par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.»
Og en tredje sa: «Jeg har nettopp giftet meg, så jeg kan ikke komme.»

Tjeneren kom tilbake og fortalte dette. Da ble hans herre harm og sa til ham: «Gå straks ut på byens gater og streder, og hent inn de fattige og vanføre og blinde og lamme.» Snart kunne tjeneren melde: «Herre, det er gjort som du sa, men det er ennå plass.»
Da sa herren til tjeneren: «Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fullt. For det sier jeg dere: Ingen av dem som var innbudt, skal få være med i mitt gjestebud.» (Jfr Luk 14,16-24)

- Jesus kom til sitt eget folk, jødene, og tilbød dem evangeliet, det glade budskapet, men de takket nei, de korsfestet ham. Hele folket ble innbudt til et seiersmåltid i Herrens vingård sammen med sin mester Jesus, men alle var opptatt med sin egen tolking av skriftene. Nei, de kom ikke ham i møte , han var ikke Messias. Senere har mange jøder tatt imot Jesus som Messias og de øker i antall for hver dag.
- Etter seieren på Golgata kors kom tilbudet om frelse for oss hedninger også, og mange har tatt imot frelsen i Jesus navn, men ennå er "huset" ikke fullt, derfor i dag om du ufrelste venn hører hans røst. Så reis deg å kom inn til "gjestebudet" før Jesus stenger døren og festen begynner.

Så sier han til meg:

«Skriv: Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsmåltid.» Og han la til: «Dette er Guds sanne ord.» Åp 19,9.