"Jeg takker alltid Gud for dere, for den nåde han har gitt dere i Kristus Jesus.  I ham har dere fått en rikdom på alle gaver, både tale og kunnskap;  vitnesbyrdet om Kristus har da også fått sikkert feste hos dere." 1 Kor 1,4-6.

Jesus sa til sine disipler ved sitt synlige avslutningsopphold i Israel :

"Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn  og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matt 28,19-20.

Dagens drypp forteller oss hva vi kristne har fått i Kristus. Først og fremst har vi blitt født på ny, Jesus er blitt vår frelser. I ham har vi fått en rikdom på alle gaver, både i tale og  i kunnskap. Vi tror at Gud er til og at han sendte sin sønn Jesus Kristus til jorden for å ta vår synd på seg. Han var syndfri, men ble dømt som en forbryter og ble korsfestet. Han oppga sin ånd idet han ropte ut: "Det er fullbrakt!"

Siden den dagen er mange kommet til troen på Jesus og at han er Guds sønn. Allikevel er det mange i dag som står fram og sier : Det finnes ingen Gud!  De kaller seg ateister og benekter Guds eksistens, andre kaller seg en ateist fordi de ikke TROR på Gud. Men dersom man ikke TROR på Gud, ligger det kanskje i kortene at man ikke utelukker Guds eksistens.

Det fortelles om en lærer som så det som sin oppgave og fortelle sine elever om at Gud finnes ikke. I hver religionstime benyttet han sin anledning til å gi uttrykk for sitt syn på en Gud.
En dag han stod foran elevene i en av klassene fortalte han dem at i dag ville han bevise at Gud ikke eksisterer.  Han holdt et egg i den ene hånden og fortalte at han nå ville kaste dette egget mot golvet, slik at det ble knust. Da vil dere alle se at Gud bare ikke finnes. En kristen elev rekker opp hånden og spør om han kan få be en bønn før læreren kaster egget i golvet?
- Ja, det kunne han gjerne få gjøre.
- Eleven bad : "Kjære Gud om egget skulle knuses, så ber jeg om at læreren må falle død om."

Læreren kastet aldri egget i golvet.
- En ny uke er startet og mennesker blir født til verden, andre dør bort fra denne verden. Humanisten gir de etterlatte en gravferd med en verdig markering av livets slutt, med minnestund, fritt for kristent innhold, men med fokus på avdøde. Livet for den døde er opphørt for tid og evighet tror humanistene. Men hva tror vi kristne, jo, Jesus fortalte en gang om to menn som levet på jorden. Den en var rik og den andre var fattig, men så en dag sluttet hjertet deres  å slå og kroppen lå der død.  Så avslutter Jesus med hva som deretter skjedde med de to mennene:

"Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. Da han slo øynene opp i dødsriket, hvor han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus ved hans side. Han ropte: «Far Abraham, forbarm deg over meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min. For jeg pines i denne flammen.» Abraham svarte: «Husk, mitt barn, at du fikk dine goder mens du levde, og da fikk Lasarus det som var vondt. Nå trøstes han her, mens du er i pine. Og dessuten er det en dyp kløft mellom oss og dere, slik at ingen kan komme herfra og over til dere, om de så ville, og ingen fra dere over til oss.» Da sa den rike: «Så ber jeg deg, far, at du sender ham  til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinens sted.» Men Abraham sa: «De har Moses og profetene; de får høre på dem.» Han svarte: «Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg.»  Abraham sa: «Hører de ikke på Moses og profetene, så lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.» Luk 16,22-31

Jesus døde selv og stod opp igjen synlig etter 3 dager, han dro hjem igjen til sin Far i himmelen, vår  Gud. Tror vi som lever evangeliet om Jesus, eller er du vantro som den rike mannen var før han døde?

"Alle som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn – de som tror på hans navn. " Joh 1,12.