Elisja sa til henne: «Hva kan jeg gjøre for deg? Fortell meg hva du har i huset.» Hun svarte: «Din tjenestekvinne har ikke annet i huset enn en krukke med olje.»  2 Kong 4,2

Vi nærmer oss ukens slutt og da er det vanlig for mange av oss å handle inn husholdningsvarer etc for kommende uke. Da er det en må se etter hva en har i huset, slik at en kan supplere med innkjøp av manglende varer. Profeten i dagens drypp hadde kommet til en enke fordi hun var kommet oppi en håpløs situasjon, hun manglet penger til å løse ut en gjeld. Nå stod barna i fare for å bli treller til den som enken skylde penger til. Profeten var handlekraftig i sitt arbeid og sa til enken:

«Gå ut til alle grannene dine og be om å få låne kar, så mange tomme kar som du kan få tak i. Så skal du gå inn og stenge døren etter deg og sønnene dine. Hell olje opp i alle disse karene, og sett dem bort når de er fulle!»

Enken gjorde som profeten hadde sagt til henne. Hun stengte døren etter seg og sønnene sine. De bar karene bort til henne, og hun helte olje opp i dem.  Da karene var fulle, sa hun til en av sønnene: «La meg få enda et kar!» «Det er ikke flere,» svarte han. Da holdt oljen opp å renne. Og enken gikk og fortalte dette til profeten. Han sa til henne: «Gå og selg oljen, og betal gjelden din! Så kan du og sønnene dine leve av det som blir igjen.»

Hvordan er situasjonen i "dette verdens hus" i dag. "Verdensdataen" sa at kl 16.43 2.juni 2016 så var verdens befolkning 7.426.698.434 mennesker, hvorav
769.648.459 er underernærte mennesker,1.626.118.155 er overvektige, sykelig overvektige 653.273.672 og denne dagen var 23.000 mennesker døde pga matmangel.

En familie i vårt land tok dagens drypp bokstavelig, de hadde ikke nok penger til å møte utfordringene med. Da satte de seg ned og sa til Herren, "her ser du alt vi har i huset vårt."

En stille forventning fylte deres hjerter, "Og nå, hva skal jeg vente på, Herre? Mitt håp står bare til deg." Sal 39,8  

 

Før dagen var gått ble "de tomme karene i huset oppfylt".

Ukens pengebehov var dekket fra en kant de ikke ventet å få mer hjelp fra, men som giverparet sa : "Vi har snakket sammen om dette og kom fram til at vi får ingenting med oss den dagen vi dør, så derfor er det bedre å gi til dem som trenger det nå."

Se til hva du har i huset og fremfor alt få ut "urent gods", det fører bare til armod og forbannelse.
 
"Gi ham villig og vær ikke ergerlig når du gir! Da vil Herren din Gud velsigne deg i alt ditt arbeid og alt du foretar deg. 11 Fattige vil det alltid være i landet. Derfor byr jeg deg: «Lukk opp hånden for din bror, for de nødlidende og fattige i ditt land!» 5 Mos 15,10-11.

God helg i Herrens vingård!