"Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens hage til å dyrke og verne den. Og Gud Herren bød mennesket: Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men treet til kunnskap om godt og ondt, må du ikke ete av, for den dagen du eter av det, skal du visselig dø. 1 Mos 2,15-17

Bibelen sier at Kristus er kommet for å gi oss en stor gave, nemlig å "utfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid" Heb 2,15.  Døden for menneskene kom ved syndefallet i Edens hage, da Eva spiste av forbuden frukt, nemlig kunnskapens tre.

Forfatter Åsa Molin skriver noen visdomsord :

"Hvis man begynner å nøste opp sin egen misunnelse,gjerrighet,selvviskhet, mistenksomhet, materialisme eller noe annet av det som Bibelen kaller for synd, så merker man at alt trives og har sitt utspring i frykten for døden. ..Frykten gjør at vi krampaktig klamrer oss fast til livet. Vi hamstrer penger, opplevelser og framgang som om selve tyngden av alt vi gjør og gjør, kunne holde oss igjen i livet. Frykten for døden er selve roten, og det er der vi må sette inn støtet, eller rettere sagt, la Gud sette inn støtet, for å dra opp frykten med hele sitt rotsystem."

Fra forskningsmiljøene leste jeg  en artikkel fra NTNU. 28.12 2011.

"Kirkegjengere har lavere blodtrykk, viser Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Betyr det at det er sunt å tro på Gud?

En gruppe forskere lurte på om det var noen sammenheng mellom religiøsitet og helse. De ble overrasket da de fant en klar sammenheng mellom kirkegang og lavere blodtrykk hos både kvinner og menn.

- Vi fant at jo oftere HUNT-deltakerne gikk i kirken, jo lavere var blodtrykket deres, selv når det ble kontrollert for ei rekke andre mulige forklaringsfaktorer, sier stipendiat Torgeir Sørensen fra Menighetsfakultetet og Religionspsykologisk senter i Sykehuset Innlandet.

- Cirka 40 prosent går ukentlig til kirken i USA, mens det tilsvarende tallet i Nord-Trøndelag er fire prosent. Derfor forventet vi egentlig ikke å finne noen sammenheng mellom kirkegang og blodtrykk i Nord-Trøndelag.

- Funnene er imidlertid nesten identiske med de som tidligere er rapportert fra USA. Det ble vi overrasket over, sier Sørensen."

"O dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud! Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier!" Rom 11,33.(1930)