"Hoffmannen sa da til Filip: «Si meg, hvem er det profeten taler om her? Er det om seg selv eller om en annen?»  Hoffmannen hadde lest i skriften følgende:

"Da han var fornedret, ble dommen over ham opphevet. Hvem kan fortelle om hans ætt?
For hans liv er tatt bort fra jorden."

 

Filip begynte så å tale ut fra dette skriftstedet og forkynte for ham evangeliet om

Jesus .Mens de kjørte langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: «Her er vann. Er det noe til hinder for at jeg blir døpt?» Filip sa da til hoffmannen at hvis han trodde av hele sitt hjerte, så kunne det skje. Da sa han: «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.»  Utfra den bekjenneslen  stanset han  vognen , og begge to steg ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og Filip døpte ham. Da de steg opp av vannet, rykket Herrens Ånd Filip bort, men hoffmannen så ham ikke lenger. Men han fortsatte lykkelig på sin reise videre hjemover.

 

Dåpen er en god sammvittighetspakt med Gud, slik som Arken ble redningen for Noah og hans familie, 8 i alt. De ble reddet fra syndefloden, men hele menneskeheten som da bodde på jorden druknet. Kun 8 sjeler gikk inn i Arken, de reddet seg fra døden.

Jesus er vår Ark i dag, han er vår redning for tid og evighet. Jesus døde for oss, slik at vi kan leve i Ham, akkurat som Noah med sine 7 kunne overleve i Arken.

Døren til Arken er ennå åpen, men når den lukkes kan den aldri mer åpnes før Jesus åpner den som Kongenes konge og Herrenes herre.

 

"og hver tunge bekjenne: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!" Fil 2,11