"Og mange av dem som sover i jorden, skal våkne opp, noen til evig liv, andre til skam og evig avsky. Da skal de forstandige skinne som den strålende himmelhvelvingen; og de som har ført de mange til rettferd skal skinne som stjernene, evig og alltid. Dan 12,2-3

Vi begynner en ny uke med nye muligheter. Med Jesus i hjerte har vi Ånden som pant inntil forløsningsdag, slik Paulus skriver i Ef 4,30: "Gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til forløsningens dag."

De som dør uten Jesus Kristus i sitt liv, ender i Helvete, mens de som dør sammen med Jesus Kristus ender i Himmelen. Alt for mange mennesker tror at det å dø er det samme som å slutte å eksistere. Men det er først etter døden at det virkelige livet begynner, det evige – enten lever en i Guds herlighet eller i evig fordømmelse og skam, jfr dagens drypp. Det er derfor vi som mennesker på jorden må ta valgene selv, hvor en vil tilbringe evigheten – valget har en akkurat nå. For vi vet ingenting om livets jordiske lengde, derfor bør en være forsiktig med å avvise Guds nådetid. Ønsker en å tilbringe evigheten i Helvete eller i Himmelen i Guds nærvær? Valget er mitt og ditt.

Vi er mange mennesker i dag som forkynner evangeliet, og advarer menneskene, og formaner dem til å omvende seg. Den eneste som kan frelse deg og meg er Jesus, som i dag sitter ved Gud Faders høyre hånd, klar til å redde deg fra evig fortapelse. Peter sier i Apgj.4,12:
”Det er ikke frelse i noen annen. For det er heller ikke noe annet navn under Himmelen, gitt blant mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst”.

Vi vet at barna hører Guds rike til uten å velge selv, for Jesus sier i Matt 19,14:
«La de små barna være, og hindre dem ikke fra å komme til meg. For himmelriket hører slike til.»

Men hvor lenge er du et barn som hører Guds rike til? Ja, i vårt land er en myndig når en er 18 år, da bestemmer en selv det meste. Men Bibelen følger ikke våre lover her, men den sier deg at dersom et barn kan skille mellom godt og ondt – og de velger ikke å gjøre det gode, det som Jesus har lært oss – så kan også de havne borte ifra Gud. Profeten Elisja opplevet å bli forbannet av smågutter på sin vandring fra Jeriko og opp til Betel. For mens han gikk på veien til Betel, kom der noen smågutter ut av byen. De gjorde narr av ham og ropte:
«Kom deg vekk, din fleinskalle! Kom deg vekk, din fleinskalle!» Da snudde han seg, så på dem og forbannet dem i Herrens navn. Brått kom det to bjørner ut av skogen, og de rev i hjel førtito av barna." 2 Kongebok 2,23.

Disse barna hadde lært forskjellen på ondt og godt , for menneskehjertets tanker er onde like fra ungdommen av , sier Herren, jfr.1 Mos 8,21:

«Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskenes skyld; for menneskehjertets tanker er onde like fra ungdommen av. Aldri mer vil jeg drepe alt som lever, slik som jeg nå har gjort det."