"For den som skammer seg over meg og mine ord, ham skal også Menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin Fars og de hellige englers herlighet." Luk 9,26.

Er vi blant dem som skammer seg av Jesus Kristus og hans ord? Dagens drypp forteller oss at Jesus vil skamme seg over de som skammet seg over ham , når han kommer i sin Fars herlighet.

Det er på tide å løpe mot Gud, inn til Hans nærvær og søke Hans frelse. Ikke søk etter en menighet som får deg til å føle deg bra – se etter en menighet hvor Guds Ånd driver deg til omvendelse fra all din synd! Det er på tide med en dyp omvendelse – tid for å rope ut til Herren og løpe til Jesus. Hvis du fortsatt lever i synd, så er du i fare, for Bibelen sier at Jesus vil komme som en tyv om natten (1Tess. 5,2). Er du forberedt eller ikke?

Jesus sier i Matteus 7,13-14: "Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den.  Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den."

-Se for deg disse to veiene.

På den brede veien ser du et utallig antall troende, de bærer med seg til og med bibler. Noen ber og andre synger lovsanger. Men så tar den smale veien og svinger til høyre, men de kristne fortsetter bare rett framover mot fortapelsen. Åssen kan kristne gå videre på den brede vei uten å svinge av til høyre på den smale veien?

De  har et dobbeltliv – de lever to liv. De lever ett liv når de er i Herrens hus, og et annet når de er i sitt eget hus.

Ja, men de priser jo Jesus navnet på veien som de går?  Ja, og til og med når de roper, gråter og sier fine ting om Jesus eller Gud, så er allikevel hjertene deres fylt med hor, fylt med ondskap, fylt med løgner, fylt med bedrag, fylt med hat, fylt med bitterhetens røtter, fylt av onde tanker.

Det står skrevet i Skriften:

"Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje." Matt. 7,21.

Ha en ransakende helg innfor Herrens åsyn!