"Ve dere, skriftlærde og fariseere! Dere hyklere! Dere drar land og strand rundt for å vinne en eneste tilhenger, og når dere har klart det, gjør dere ham til en som fortjener helvete dobbelt så mye som dere selv." Matt 23,15

Hva blir resultatet når en får seg mange tilhengere til å komme til tro på frelseren Jesus Kristus?  Jo, den som leder flokken kan falle i  den grøfta med å lære dem ubibelsk lære, som igjen fører til fall for alle medlemmene,
når den dagen kommer at løgnlæren blir avslørt. David Wilkerson som skrev i 1973, boken Visjoner ,om Guds dom over Amerika, den falske lykke og velstandsforkynnelsen og over ting vi i dag ser skje like for våre øyne.  Budskapet ble  gitt over TV til seerne  i et Amerika som ikke lyttet særlig etter det alvorlige budskapet.

En kjent kristen mann som drev da TV virksomhet i USA ble advart av Wilkerson , men valgte selv å ikke å lytte til David Wilkerson’s profetiske advarsler.  I 1987 kollapset virksomheten hans,da det ble offentlig kjent at tv-evangelisten hadde hatt seksuell omgang med en kvinne, og deretter kjøpt hennes taushet for givernes penger. Skandalen var et faktum og  mannen som selv levde et liv i sus og dus på "hjordens" bekostning og nektet å lytte til Wilkersons advarsler ble i 1989 dømt til 45 års fengsel for flere tilfeller av svindel og bedrag og fikk et mentalt sammenbrudd. I  november 1992 ble mannens dom redusert til 8 års fengsel.  Fem år han brukte på å skrubbe toaletter samt å studere bibelen , for så å bli løslatt på prøve. I etterkant av skandalen og fengselsoppholdet har mannen tatt avstand fra sine tidligere læresetninger om at kristne skal leve i velstand .Han  lærte at virkeligheten ikke er slik  hans tidligere "tros og velstandsforkynnelse" proklamerte.

Noen av punktene i Wilkerson bok "Visjoner" lyder:
“1. Økonomisk forvirring
 2. Værforandringer og jordskjelv
 3. En flom av smuss
 4. Det største ungdomsproblemet i framtiden
 5. Forfølgelsesvanvidd”

Noe var allerede under oppseiling dengang boken ble utgitt og er idag oppfylt og resten oppfylles foran våre øyne den dag i dag.

"På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne.  Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør, skal dere ikke rette dere etter. For de sier ett og gjør noe annet." Matt 23,2-3