"Vi vet at alt som er skapt, stønner og lider som i fødselsveer helt til denne dag. Og ikke bare det, men også vi som har fått Ånden, den første frukt av den kommende høst, vi sukker med oss selv og lengter etter den dag da vårt legeme blir fridd ut, og vi blir Guds barn helt og fullt. For i håpet er vi frelst. Et håp som en alt ser oppfylt, er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det han ser?" Rom 8,22-24.

Dagens drypp omhandler vår forventning om å bli fridd ut fra vårt nåværende legeme, til å få et legeme,slik at vi blir Guds barn helt og fullt. Ja, Paulus sier hvordan dette skal gå til i 1 Kor 15,51-52:

"Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles, i ett nu, på et øyeblikk, når det lyder støt i den siste basun. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet."

Basunklangens høytid som omtales i 3 Mos 23,24 har en dobbel betydning idet den ser bakover og framover. Når en ser tilbake minnes en Guds skaperverk og at Abraham ofret sin sønn Isak og likeens at Gud en dag vil blåse i en basun for å vekke opp de døde. Denne dagen peker samtidig på opprykkelsen av Jesu brud, da Jesus kommer på skyen, når det lyder støt i den siste basun.
- Det som kjennetegnet denne høytidsdagen var alle gangene en blåser i basuner. På den første dagen i hver måned i den jødiske almanakken blåser en i basunen.
I måneden Tishri blir det blåst i tre ulike serier, der hver serie har 30 ulike blåselyder. Når en kommer helt til slutten av disse basunlydene så kommer den siste basunlyden som heter "Tekiah Gedolah", som visstnok betyr -den siste basunen. Denne siste basunlyden blir høyere og høyere og som igjen er et fint bilde på "når det lyder støt i den siste basun," som Paulus omtaler i 1 Kor 15,51-52.

".......Når hornet lyder, skal de gå opp på fjellet," sier Gud til folket i 2 Mos 19,13. Når den siste basunen lyder, slik som i basunklangens høytid, vil den samme lange basuntonen avsluttes med at vi rykkes opp i skyen for å møte Herren.

Hornet(basunen) som brukes i Israel kalles "shofar" og det er ikke laget av messing som vanlige horn, men de er laget av bukkehorn,og det gir en helt annen lyd enn de basunene vi kjenner til. Bakgrunnen for at den jødiske basunen blir laget av bukkehorn skriver seg fra Abrahams ofring av sønnen Isak, da Gud sende en bukk som Abraham skulle ofre i stedet for sin sønn. Jødene mener at denne bukken er et bilde på Messias, og at hornet skal minne jødene om Guds godhet.

Jødene tror også at bukkens venstre horn var det som ble brukt på Sinai-berget da loven ble gitt. De kaller denne basunen for den første basunen. Det høgre bukkehornet brukes når det skal blåses ved basunhøytiden. For øvrig knyttes alle høsthøytidene til Herrens gjenkomst og basunhøytiden er på en spesiell måte knyttet til bortrykkelsen av bruden.

I Matt 24,36 sier Jesus: "Men den dag og time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke Sønnen, men bare Faderen."

Basunhøytiden blir også kalt for den skjulte dagen, eller dagen som ingen vet timen eller stunden på. Denne høytiden begynner alltid ved solnedgangen, når det er fullmåne. For før i tiden kunne ingen si, slik som i dag, når det første glimtet av fullmånen ville vise seg. Derfor skulle det være minst to vitner som skulle gå god og bekrefte at det var sant. Var været dårlig slik at en ikke kunne se fullmånen , så ble høytiden utsatt til senere hvor en kunne se fullmånen klart. Derfor er denne høytiden , en høytid som en ikke kjenner til dagen eller timen på.

Ingen vet dag eller time når Herren henter hjem sin menighet, men akkurat som de tre første av Herrens høytider bokstavelig ble uppfyllt med Jesus første komme igjennom hans død og oppstandelse, og at Den Hellige Ånd kom ned på pinsedagen, da kan vi på samme måte forvente at den femte høytiden også blir det.

"For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelen og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen. Og de som døde i troen på Kristus, skal først stå opp. Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst da hverandre med disse ord!" 1 Tess 4,16-18.

God helg!