"Se, den som bringer gledesbud,kommer løpende over fjell med budskap om fred. Hold dine høytider, Juda,og innfri dine løfter! For aldri mer kommer voldsmannen mot deg,han er helt tilintetgjort. "Nah 2,1.

I Det gamle testamentet står der om 7 store høytider og som jødene skulle holde, de samme 7 høytidene har også en ny oppfyllelse i Det nye Testamentet.

Hva symboliserer de 7 jødiske høytider i GT i NT?

1. Påsken – peker fram mot Jesu forsoningsdød for hele menneskeheten på Golgata kors.

2. De usyrede brøds høytid (2 Mos 23,15)- symboliserer Jesu død og hans nedstigning til dødsriket

3. Førstegrødens høytid (2 Mos 23,16) - symboliserer Jesu oppstandelse, for Jesus er førstegrøden av dem som er sovnet inn (1Kor 15,20-23).

4. Høsttakkefesten (5 Mos 16,9-12) - Pinsedagen hvor menigheten ble "født" og som består av jøder og troende hedninger.

5. Basunklangens høytid – (3 Mos 23,24)den skulle holdes første dag (söndag) i måneden tisjri, som er den sjuende måneden. Den symboliserer Jesus som kommer ned i himmelrommet for å hente sin menighet.

6. Den stora försoningsdagen(Yom kippur) – 3. Mosebok 23, 26–32 og 25,9), som  symboliserer jødenes åndelige frelse. 

7. Løvhyttefesten  – symboliserer selve 1000 års riket her på jord.

Bibelen er en levende bok , jo mer du leser i den, jo mer forstår en at denne verden ble ikke til av seg selv. Men boken er et levende "leksikon" , som alltid er ajour med sitt innhold. Men forfatteren bak "forfatterne" av boken åpner ikke ordene i boken for oss før vi lærer oss å gå i takt med hans vilje. Tenker på Fader vår-bønnen : Skje din vilje som i Himmelen, så og på jorden!

"Fader vår, du som er i himmelen! La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme.La din vilje skje på jorden som i himmelen.Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld,som vi òg forlater våre skyldnere.Led oss ikke inn i fristelse,men frels oss fra det onde.For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
Amen.