"Så sier Herren, folkets forløser,Israels Hellige,til ham som er foraktet og avskydd av folk,en trell under dem som har makten: Konger skal se det og reise seg,
fyrster skal kaste seg til jorden,for Herrens skyld, han som er trofast,for Israels Hellige, som valgte deg ut." Jes 49,7.

Vi feiret vår nasjonaldag 17. mai og vi er stolte av land,folk,flagg og språk. Disse fire enhetene danner nasjonen Norge/Noreg/Dáru , landet med tre offisielle språk, nemlig bokmål,nynorsk og nordsamiak. Menneskene som bor i landet Norge står sammen om flagget,språkene og menneskets frihet til å tro på hva en vil.

Som en kristen så tror jeg på Guds styrelse også for vårt land. For en som ikke tror at Gud finnes, for han er ikke bevis mulig. For oss kristne som vet at Gud er kjærlighet og at der finnes ikke synd eller feil hos ham, er det nedbrytende å være vitne til flertallets overbevisning i dag, at Guds skaperverk er blitt til av BIG BANG. Men vi vet at den treenige GUD finnes i det frelsende navnet JESUS. Hver den som tar imot og tror på Ham skal bli reddet fra død og undergang.

Dagens drypp er fra profeten Jesaja til sitt folk i Israel. Dette folket jødene ble utvalgt av Gud og de lovet å følge hans lover og forskrifter, men de sviktet Gud gang på gang, ja helt opp til i dag. Men ved Jesu død og oppstandelse ble jødene og hedningene til ett folk, dvs de som vil tilhøre Jesus,og hans kongerike. 

"Stavene som du skriver på, skal du holde i hånden så de ser dem. Du skal si til dem: Så sier Herren Gud: Se, jeg henter israelittene fra de folkeslagene de drog bort til. Jeg samler dem fra alle kanter og fører dem til deres eget land. Så gjør jeg dem til ett folk i landet, på Israels-fjellene. De skal alle ha en og samme konge. De skal ikke lenger være to folk og ikke mer være delt i to kongeriker. Da skal de ikke gjøre seg urene mer med avgudene og all styggedommen og med alle sine ugjerninger. Jeg vil berge dem fra alle stedene hvor de levde i synd, og jeg vil gjøre dem rene. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Min tjener David(viser til Jesus,min bem.) skal være konge over dem; de skal alle ha én og samme hyrde. De skal følge mine lover og ta vare på mine forskrifter, så de lever etter dem. Så skal de få bo i landet som jeg gav min tjener Jakob, og som deres fedre bodde i. Både de og deres barn og barnebarn skal bo i det gjennom alle tider, og min tjener David skal være deres fyrste for alltid." Esek 37,20-23.

Jesus kommer fra Juda-ætten og da vi er "podet" inn på hans tre(ætt), så tilhører vi også Juda-ætten. Jfr. Jesu ord i Joh 10,16 :

"Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem skal jeg lede; de skal høre min røst, og det skal bli én hjord og én hyrde.".

Jødene , "grenene som ble tatt bort fra vintreet" skal en dag få se oppfyllelsen av denne profetien:

"Så sier Herren: Jeg bønnhører deg i nådens tid og hjelper deg på frelsens dag. Jeg har formet deg og gjort deg til en pakt for folket,for at du skal reise landet på fote og skifte ut eiendommer som ligger øde,og si til fangene: «Gå ut!» til dem som er i mørket: «Kom fram!» De skal finne mat langs veiene og beite på alle snaue høyder. De skal ikke sulte og ikke tørste,verken sol eller hete skal skade dem.For han som har barmhjertighet med dem,han skal føre dem og lede dem til kildevell.Jeg gjør alle fjell til farbar vei,mine kongsveier skal bygges høyere. Se, der kommer de langveisfra,noen fra nord og noen fra vest og noen fra Sinim-landet. Fryd deg, himmel, og juble, du jord,bryt ut i gledesrop, dere fjell!For Herren trøster sitt folk og viser barmhjertighet mot de hjelpeløse som hører ham til." Jes 49,8-14.