"Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva som er synd, rett og dom: Synden er at de ikke tror på meg, retten får jeg, fordi jeg går til Faderen så dere ikke lenger ser meg, dommen er at denne verdens fyrste er dømt." Joh 16,7-11.

Vi som menmneske består av : Ånd,sjel og kropp. Paulus sier i dagens drypp:  "Men hvis dere ved Ånden dreper kroppens onde gjerninger, skal dere leve."
Hvordan kan vi vite at vi er Guds barn? Jo, sier Paulus, "Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn." Betingelsen for det er at vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham; så skal vi også få del i herligheten sammen med ham.

Så alle Guds barn må regnes som pinsevenner, for ingen kan si at Jesus er Herre uten ved Den Hellige Ånd, så alle som er født på nytt har fått Den Hellige Ånd.
Men dessverre det få som vet om Åndens gaver til oss, men flere kristne lengter etter å bli fylt med den Hellige Ånd, for da flyter det over i vårt indre menneske eller som skriften sier i Joh 7,38-39 :
er
"Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Dette sa han om den Ånd de som trodde på ham, skulle få. For Ånden var ennå ikke kommet, fordi Jesus ennå ikke hadde fått del i herligheten.» 

I dag anno 2016 er Ånden tilstede og alle som har tatt imot Jesus i sitt hjerte, har fått Talsmannen - Den Hellige Ånd - med på laget i sitt hjerte.

"Da pinsedagen kom, var de alle samlet. Med ett kom det et brus fra himmelen som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt. Tunger likesom av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tungemål etter som Ånden gav dem å forkynne." Agj 2,1-4.

God og seier-rik pinsehelg til dere alle anno 2016 !