"For synet venter på sin tid,det jager mot enden og slår ikke feil. Om det dryger, så bare vent! Det kommer sikkert og uteblir ikke." Hab 2,3

Gårdsdagens profeti av Oddvar Tegnander ga meg noen tilbakemeldinger. En søster i Herren skriver:

"Det var veldig sterkt og oppmuntrende. Vi trenger det i disse dager."

En broder i Herren skriver følgende:

"Endelig kan det se ut som det endelig er noe på gang, et bra budskap fra Oddvar Tegnander. Jeg har følt i det siste at djevelen har prøvd å ta livet av meg med lavt blodsukker, bare et Guds under at jeg lever. Og søvnen har nesten vært fraverende. Da får vi håpe at det ikke drøyer lenger."

Ja, vi venter på at Åndens utgytelse skal komme over vårt land, slik som på pinsedagen i Jerusalem. Dagens drypp sier at synet venter på sin tid og at det jager imot enden og slår ikke feil. Det vil bli oppfylt, bare vent, det kommer helt sikkert og uteblir ikke. Ventetiden er alltid dryg, men den som holder ut opplever seier!

En jøde som hette Rabbi Ben Samuel ble født i Speyer i 1140 og døde den 22 februar 1217 i Regensbug. Han ble kalt "Israels lys" og han diskriminerte ingen som ønsket å lære av ham. Selv de romersk-katolske biskopene søkte hans visdom. Det sies at hans brennende ønske var å få se den kommende Messias.

Da han ble spurt om hvor han fikk sin visdom fra, var hans svar:

"Profeten Elias, som vil komme før Messias, viste seg for meg, og avslørte mange ting til meg, og understreket at forutsetningen for bønnesvar er at det er drevet av entusiasme og glede for Guds storhet og Hans hellighet. "

Det som holder oss kristne oppe i denne forvirrede tid er Guds ord og det som hjelper meg hver dag er dette bibelverset :

"Men jeg vil glede meg i Herren,juble over min frelses Gud. Herren Gud er min styrke.Han gir meg føtter som en hind og lar meg ferdes på høydene. Til korlederen. Med strengespill." Hab 3,18-19