" Ja, så sier Herren, himmelens skaper, han, den eneste Gud, som skapte jorden og formet de og gjorde dens grunnvoller faste, som ikke skapte den øde og tom, men laget den slik at folk kunne bo der: Jeg er Herren, det er ingen annen." Jes 45,18

Vi lever i endentiden og nylig fikk Oddvar Tegnander følgende profeti, som lyder:

"Jeg vil forberede min menighet på større guddommelige maktdemonstrasjoner i deres Gudstjenester. Jeg vil vise min veldige makt med tegn, under og mirakler, endog ved dødes oppvekkelse. Og dette Guddommelige inntrykk som folket skal få, skal spre seg utover hele dette landet. Jeg har tenkt å vise at det er JEG som er GUD i Norge. Jeg kommer til å vise det ved sterke åpenbarelser ved min kraft. Og dere skal også oppleve tegn, under og mirakler på det området som dere er en del av.

Fordi at djevelen skjerper alt for å ødelegge min menighet, så vil jeg tenne en motild og den motilden er så sterk at djevelen ikke får komme til i det hele tatt. For min makt overgår alle djevelens anslag mot menigheten.

Du skal være en som tar imot denne frimodige utfordringen til din egen sjel slik at du går inn for mitt åsyn og blir full av DHÅ og det er DHÅ's kraft som skal forandre dette landet, ikke menneskelige hjerner eller tanker, for de fører ikke fram til noe.

Jeg kommer til å åpenbare meg blant barna i barnehagene, blant ungdommene på skolene og blant studentene ved universitetene. Jeg kommer til å demonstrere på en mektig måte, for nå har djevelen hatt rom altfor lenge. Jeg jager ham ut i mitt navn, sier Herren.

Nå skal dere få oppleve at nådegavene flyter fram som en mektig strøm. Og du er med og blir fylt av DHÅ. Jeg kommer til å dele ut nådegaver når som helst og hvor som helst, til og med midt på natta.

Du vil komme til å oppleve at jeg legger nådegaver ned i deg og jeg kommer til å vise at det er JEG SOM ER GUD I NORGE. Det er MIN SØNN JESUS KRISTUS som skal bli kjent i skoler og universitetene . Og overalt i dette landet så skal min Sønns navn bli et moteord slik som det nå virker avskyelig for mange mennesker.

Men jeg gjør alle ting nye, sier Herren. Jeg repeterer ikke med gamle ting, men jeg kommer alltid med nye ting. Og jeg kommer til å vise dere at det ikke er noe problem. Jeg kommer med midler, store midler. Så står jeg bak dette arbeidet og jeg vil bruke denne menigheten ( Filadelfia Krs) til å bringe velsignelsen utover landet fra Lindesnes til Nordkapp. Så sier Herren!"

"I de siste dager skal det skje, sier Gud: Jeg vil utøse min Ånd over alle mennesker. Sønner og døtre hos dere skal tale profetiske ord, de unge menn skal ha syner, og de gamle blant dere ha drømmer. "Agj 2,17