"Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå." Joh 16,12

"En skal høre mye før ørene faller av," sier et ordtak. Men visste du at  for mye gransking tretter kroppen? Eller som Forkynneren sier det i kap.12,12 :
"Men ellers, ta imot formaning, min sønn! Det er ingen ende på de bøker som skrives. Mye gransking gjør kroppen trett."

Også i dag opplever en at ikke alt blir sagt pga at de berørte ikke kan bære påkjenningen med å få vite det. Det sies at utbruddet av Gulfkrigen i januar 1991 var grunnen til at kong Olav fikk hjerteinfarkt og kort tid senere døde. Kongen trodde nemlig tredje verdenskrig var i ferd med å bryte ut. Det sa hans sønn kong Harald i et eksklusivt og åpenhjertig intervju med TV 2 i 2001 i forbindelse med kong Haralds 10 år på tronen.

Jesus kjente sine disipler godt og visste hvor mye de kunne bære i sitt indre, før det gikk utover helsen deres.

Dagens drypp er hentet fra Jesus tale om ting som kom til å skje etter at han dro hjem til Far i himmelen. I den tilstand disiplene var i da, så kunne de ikke greie å bære det ,de manglet kraften som skulle til. Men Jesus lovet dem at kraften skulle de få når Den Hellige Ånd kom over dem. Dette hendte like etter at Jesus dro hjem til sin Far, vi kaller dagen for pinse. Da sendte Gud det som Jesus hadde lovet dem, nemlig Den Hellige Ånd, Talsmannen. Jesus sa bl.a. følgende om ham til sine disipler:

"Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva som er synd, rett og dom: Synden er at de ikke tror på meg,retten får jeg, fordi jeg går til Faderen så dere ikke lenger ser meg,dommen er at denne verdens fyrste er dømt." Vers 8-10.

Jesus sa også at vi skulle ikke bekymre oss for morgendagen, for hver dag hadde nok med sin egen plage. Vi blir oppfordret av Jesus til å ta en dag om gangen.
Hvorfor ikke planlegge mer enn en dag? Nei, fordi vi vet ikke noe om morgendagen, bare om dagen i dag. Derfor gir skriften oss følgende oppskrift på hvorledes vi skal planlegge vår framtidsplaner :

"Og nå, dere som sier: «I dag eller i morgen drar vi til den eller den byen og blir der et år, driver handel og tjener penger» – og så vet dere ikke hvordan livet deres blir i morgen! Dere er jo bare en røk, som er synlig en kort stund og så blir borte. Dere skulle heller si: «Om Herren vil, så får vi leve og kan gjøre dette eller hint.» Men dere skryter og bruker store ord. Alt slikt skryt er av det onde. Den som vet hva godt han burde gjøre, men ikke gjør det, han synder." Jakob 4,13-17.