"Jeg er det sanne vintre, og min Far er vingårdsmannen.  Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han så den skal bære mer.  Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere.  Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg." Joh 15,1-4.

Å være en fruktdyrker er litt av en jobb om avlingen skal lykkes hvert år. Han går rundt på hvert tre og beskjærer bort det som vil hemme treet til å bære frukt. Hver del på en gren tar sin næringsandel fra roten på treet. Jo flere blomster  et frukttre innebærer , jo mer innsikt på beskjæring må fruktdyrkeren ha. Hver gren som ikke bærer frukt skjærer han bort. Hvorfor gjør han det? Er grenen uten liv til stammen, så er den død og bærer ikke frukt.

Jesus sier i dagens drypp, at han er det sanne vintreet og hans Far er vingårdsmannen. Hver gren på Jesus som ikke bærer frukt, tar Gud bort, og hver gren som bærer frukt, renser han så den skal bære mer.
Disiplene til Jesus var alt renskåret av hans Far på grunn av det ord Jesus hadde talt til dem. Livets lov for oss som er Jesu disipler idag, er den samme som Jesu første disipler , han sier til oss:
"Bli i meg, så blir jeg i dere." Enklere kan det ikke sies. Vi vet at fruktgrenene ikke kan bære frukt av seg selv, de er avhengig av tilførsel av næringsstoffer. Disse stoffene kommer fra frukt-treets stamme og rot. Så uteblir grenenes tilførsel av næringsstoffer, så dør de stille hen. Derfor sier Jesus enn i dag: "Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det." (vers 7)
La oss huske på fasiten til å holde oss i vintreet, så vil vi blomstre og bære mye frukt.

"Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre.  Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en gren og visner. Og grenene samles sammen og kastes på ilden, og de brenner." (vers 5-6.)

God helg"