"Dette er de budene som dere skal holde: Tal sannhet, enhver med sin neste! På tinget skal dere felle dommer som hviler på sannhet og skaper fred.
Tenk ikke ut ondt mot hverandre,og elsk ikke falsk ed! For alt slikt hater jeg,lyder ordet fra Herren." Sakarja 8,16-17.

Profeten fikk ord fra Herren etter dagens drypp og det lød slik: "Så sier Herren, Allhærs Gud: Fastedagene i den fjerde og i den femte og i den sjuende og i den tiende måneden skal bli til fryd og glede for Juda-ætten og til herlige høytidsdager. Men elsk sannhet og fred!"

Så sier Herren, Allhærs Gud: Enda en gang skal det skje at folkeslag, ja, folk fra store byer kommer, og folket i den ene byen skal gå til den andre og si:

«Kom, la oss gå og be Herren om nåde, la oss søke Herren, Allhærs Gud! Også jeg vil gå med.» vers 22.

Mange folk og mektige folkeslag skal komme og søke Herren, Allhærs Gud, i Jerusalem, og be Herren om nåde. Ja, når denne tiden kommer over Jerusalem, da er det jødene som igjen er det ledende folket i verden, de som kjenner Herren sin Gud. I de dager skal ti menn av alle tungemål og folk gripe fatt i kappefliken til én jødisk mann og si: «La oss få gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere.»

- Disse ord hører vi ikke enda fra "hedningene", heller det motsatte, men så mangler ennå oppfyllelsen for det jødiske folket, at de har funnet Messias, Guds sønn.
"Frelsen kommer ifra jødene," (Joh 4,22) sa Jesus, og når dagens drypp blir oppfylt vil de seirende jøder være "et nytt folk", et folk som gir de ufrelste i verden et nytt håp. For verdens folkeslag vil komme å løpe etter en jødisk mann og be ham om å bli regnet med blant dem som kjenner Gud.

- Men dagens drypp begynner med budene som Gud sier at jødene skal holde, nemlig å tale sannhet, enhver med sin neste!
Dette er like aktuelt for oss kristne i dag, som det en dag skal lyde for jødene når hedningenes tider er ute og Jerusalem er igjen fritt område for jødene.
- Tal sannhet til hverandre, ikke lyg. Hvor mange av oss kristne lyver hver dag ubevisst, som bevisst, for å oppnå en fordel for eget liv og eiendeler.
Løgn splitter menneskene og resultatet blir nederlag for de som "blir" offer for løgnen.

"Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige." 1 Joh 2,1