"Så talte Jesus til folket og til disiplene og sa: På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne.  Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør, skal dere ikke rette dere etter. For de sier ett og gjør noe annet." Matt 23,1-3

Jesus bekreftet at på Mose-stolen der satt de skriftlærde og fariseerne. Derfor stadfestet han Moseloven med ordene han sa til folket og disiplene:
"Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde." Han sa ikke at de skulle kutte ut å høre på hva skriftene fra Moses sa, nei, men det han bad dem kutte ut var det de gjorde. Det skulle de ikke rette seg etter, for de sa ett og gjorde noe annet.

De skriftlærde og fariseerne la tunge bører på folks skuldrer, selv ville de ikke løfte en finger for å flytte dem. De gjorde sine gjerninger for at folk skulle se det. De gjorde sine bønneremmer brede og sine minnedusker store; samt at de elsket å ha hedersplassene i selskaper og dessuten faste sitteplasser fremst i synagogene. De ville også at folk skulle hilse på dem torget og titulere med rabbi.

- Jesus sa til dem at de ikke skulle kalle noen rabbi, for det er én som er lærer for dere, og dere er alle søsken. Jesus ble tiltalt med rabbi, jfr Joh 1,49 da  Natanael sa: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.»
- Videre sa Jesus etter dagens drypp :

"Og kall ikke noen her på jorden far; for dere har bare én Far, han som er i himmelen. La heller ikke noen kalle dere veiledere; for dere har bare én veileder: Kristus. Den som er størst blant dere, skal være de andres tjener. Den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt."

Hvordan er det med dagens skriftlærde og fariseere? De leser fra Bibelens skrifter fra sine talestoler, men de gjør ikke det som skriftene sier, de tolker dem slik det passer dem. Lovens håndheverne passer på at vi følger Norges lover, men følger de selv det de håndhever alltid? Nei, vi er mange ganger feige mennesker som ikke alltid lyser ut, men skjuler oss i mengden. Åndshøvdinger opp gjennom tidene i vårt land og andre har mange ganger gitt sitt liv for Jesus.
Lyset fra dem ble for sterkt for menneskene og da ble det forfølgelse for dem som var lys for evangeliet.

Vi som er kristne foreldre og taler ut Guds ord til våre omgivelser, gjør vi som vi taler overfor våre egne? Hvor mange er det ikke som har et godt renomè ute blant folk og er et "troll" når de kommer hjem til sin egen familie.

Måtte vi leve og strekke oss ut etter det som ligger foran oss, slik at den dagen vi står foran Jesus domsstol må få høre:

"Så skal kongen si til dem på sin høyre side: «Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta det rike i eie som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt." Matt 25,34.