"Hele flokken av troende var ett i hjerte og sinn, og ingen kalte det han eide for sitt eget; de hadde alt felles. Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle." Apg 4,32-33.

Jesus bad disiplene om å være ett og i dagens drypp viser de at de oppfyller Jesu bønn til sin Far. Av historien senere er det ikke mange slike hendelser og oppdrive, alltid har det vært uenighet i menighetene. Innad og utad. Jesus vil at vi troende kristne skal stå fast på Guds ord i vårt daglige liv. Så kan en stille seg spørsmålet:  Var det derfor noen biskoper støttet vedtaket som fører til at homofile og lesbiske kan gifte seg i kirken?

Jesus bønn til sin Far var: "Jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden, og jeg går til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, det navn du har gitt meg, så de kan være ett, likesom vi er ett." Joh 17,11.

Jesus bad sin Far om å bevare dem i navnet JESUS, det navnet var Far sitt navn og det navnet hadde Far gitt sin sønn. Kristen enhet er kun mulig hvor Gud, vår Far, bevarer de som står fast i troen på Jesus.

- Jesus sa til Far før lidelsen på Golgata kors:

"Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du gav meg fra verden. De var dine, og du gav meg dem, og de har holdt fast på ditt ord. Nå vet de at alt det du har gitt meg, er fra deg. For jeg har gitt dem de ord du gav meg, og de har tatt imot dem. Nå vet de i sannhet at jeg er utgått fra deg, og de har trodd at du har sendt meg."  Joh 17,6-8.

Hvorfor er det så viktig å være ett i Jesus ? Jo, fordi Jesus er troens opphavsmann og fullender og for å få den glede han hadde i vente, tålte han korset uten å bry seg om vanæren, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone.  Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så vi ikke blir trette og motløse. ( Jfr Hebr 12,2-3).

En biskop ble spurt i en avis : "Hvor sikker er du på at vielsesliturgi for lesbiske og homofile ikke er på den andre siden av streken? Hvorpå han svarte:
"At det er to syn i kirken betyr ikke at man sier at den andres lære er like god som ens egen. Det er to syn. Spørsmålet er om man kan leve med det. Det er viktig å ikke tilsløre at man er uenig. Det er det som gjør denne saken komplisert. Derfor har det vært viktig for meg å fortsatt kunne lære det jeg står for. Og man kan ikke pålegges å gjøre det man ikke mener er rett."

Johannes fikk beskjed fra Jesus om å skrive til 7 menigheter i Lille-Asia, og av de var det ikke mange som holdt troens mål. Uenighet vises når en leser bl.a. brevet til menigheten Tyatira:

"Men dere andre i Tyatira, alle som ikke følger denne lære og ikke har «kjent Satans dybder», som de kaller det – til dere vil jeg si: Jeg legger ikke noen ny byrde på dere. Hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer." Åp.2,24-25.