"Når dere kaller på meg og kommer til meg med deres bønner, vil jeg høre på dere. Når dere søker meg, skal dere finne meg. Ja, søker dere meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. Så vil jeg vende lagnaden for dere og samle dere fra alle de folk og steder som jeg har drevet dere bort til, lyder ordet fra Herren. Og jeg vil la dere komme tilbake til det stedet jeg førte dere bort ifra.." Jer 29,12-14. 

Gud gjorde jødene til sitt eiendomsfolk og ga dem bud og forskrifter som de skulle leve etter. Men da synden var kommet inn i verden med Adam og Eva sitt fall, så ble jødene mange ganger "tilsnakket" av Gud for sin oppførsel. Så kom der en tid for Israel at de ble flyttet bort fra sitt land til et annet land, hvor de levet som fanger under en hersker. Gud hadde tillatt fienden og forflytte dem fra sitt land og denne landflyktighet skulle vare i 70 år. Men noe profeterte og sa at snart skulle de komme hjem igjen til Israel, men da stod profeten Jeremia fram og sa Herrens ord om dette :

"Så sier Herren, Allhærs Gud, Israels Gud, til alle dem jeg har ført bort fra Jerusalem til Babylonia: Bygg dere hus og bo i dem, plant hager og spis frukten fra dem! Ta dere koner og få sønner og døtre! Finn koner til sønnene og gift bort døtrene deres, så de kan få sønner og døtre. Der skal dere øke i tall og ikke minke. Se til at den byen som jeg har ført dere bort til, må ha fred og fremgang, og be til Herren for den! For når det går den vel, går det også dere vel." Jer 29,4-7.

I dagens drypp kommer profeten med fasiten for folket til å komme hjem til Israel igjen. Følgende betingelser måtte oppfylles for at folket skulle få reise hjem fra fangenskapet og det var :
- Folket måtte kalle og komme til Herren med sine bønner.
- Gjorde de det så ville Herren høre på dem.
- Søkte de Herren, så ville de finne ham, ja, om de søkte ham av et helt hjerte.
- Ble de betingelsene oppfylt av folket så ville Herren samle dem og føre dem hjem til landet de ble ført bort ifra.

Vi vet at Gud holdt sitt løfte og førte dem hjem til Israel da 70 år var til ende.

År 70 etter Jesus fødsel ble jødene atter en gang ført bort fra sitt land og de ble spredt rundt hele jorden. Først etter 2000 år i landflyktighet ble jødene hørt av verdenssamfunnet og FN ga dem i mai 1948 anledning til å danne staten Israel. Også dette var i Guds plan når vi leser fra Jes 66,8:

"Hvem har hørt noe slikt,hvem har sett noe lignende? Kan et land bli til på en eneste dag,kan et folk bli født på et øyeblikk? Men Sion fødte sine barnmed det samme veene kom."

Landet Israel ble til på en dag 12. mai 1948. Flere jøder hadde kommet til landområdene før den dagen, men proklamasjonen for opprettelsen av staten Israel ble gitt av FN 12.5.1948 av en nordmann som da var generalsekretær. Så det vi venter på nå er oppfyllelsen av gjenfødelsen av jødene, da de ser at Jesus er Messias. Vi vet i dag at det er flere titalls messianske menigheter i Israel, som allerede er "født på nytt", men fra den dagen staten Israel proklamerer at Jesus er Messias og vender om til Ham som de har gjennomstunget, fra den dagen er "hedningens nådetid" ute. Jfr.Luk 21,24:

"og de skal falle for sverds egg og føres fangne til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil hedningenes tid er til ende."