"Mine kjære! Jeg har hatt et inderlig ønske om å skrive til dere om den frelse vi har sammen. Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som én gang for alle er overgitt til de hellige. For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom. De forvrenger vår Guds nåde så de kan leve et utsvevende liv, og fornekter vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus." Judas brev 1,3-4

Vi skjønner utfra dette "dryppet" at Judas var blitt oppmerksom på noe som holdt på å utvikle seg blant de troende og nå var tiden kommet, at han så seg tvunget til å sende sine brødre noen formanende ord om å kjempe for den tro som en gang er overgitt til de hellige. Problemet som Judas så blant sine egne var at visse folk i flokken førte et ugudelig liv som etter Guds ord førte til dom. Problemet var at de forvrenget Guds nåde i sin tolking av Ordet, som førte til at de kunne leve et utesvevende liv og på den måten fornekte at Jesus Kristus var hyrden og Herren.

Fritt overført til vår hverdag i dag, så må en si at historien gjentar seg. For hva er det som dominerer i de kristnes leir i dag? Er det ikke nettopp som Judas sier i dagens drypp :

"Men nå ser jeg meg tvunget til å sende dere noen formanende ord om å kjempe for den tro som én gang for alle er overgitt til de hellige. For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker som etter skriftene for lengst er bestemt til dom."


Jeg så på en nettkommentar bl.a. en som skrev følgende vedr. prester som gikk inn for "vielse av mann/mann eller kvinne/kvinne" . Kommentaren var rettet mot et hovedinnlegg hvor en skribent mente at prestene som gikk inn for "kjønnslik vielse" ikke kunne kjenne Bibelen :

"Det er en usmakelig retorikk å beskylde prester for ikke å kjenne Bibelen. Det er ingen tvil om at alle prester i DnK, uavhengig av syn i denne saken, kjenner Bibelen godt. Vi leser den forskjellig, vi vekter tekster forskjellig, og vi tolker forskjellig. Men vi vet hva som står der. Flott om vi kan ha en felles enighet om å droppe en slik retorikk. Fra begge sider..."

Da sa Jesus: «Til dom er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser, skal bli seende, og de som ser, skal bli blinde.» Noen av fariseerne som stod der, hørte dette og sa til ham: «Vi er kanskje også blinde?» Jesus svarte: «Var dere blinde, hadde dere ingen skyld. Men nå sier dere at dere er seende, derfor er og blir dere skyldige.» Joh 9,39-41