"Da han var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham.   Han falt til jorden og hørte en røst si til ham: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?»  Han spurte: «Hvem er du, Herre?» Og svaret lød: «Jeg er Jesus, han som du forfølger.  Men reis deg nå og gå inn i byen. Der skal det bli sagt deg hva du skal gjøre.» Agj 9,3-6.

Jesus hadde fullført sin gjerning på jorden,han dro hjem til sin Far på vår "Kristi Himmelfartsdag" dvs 40 dager etter hans oppstandelsesdag,og nå sitter ved Guds høyre hånd, etter at engler, myndigheter og makter er ham underlagt. (jfr.1Pet 3,22)
Saul eller Saulus som han da hette var en motstander til de som tilhørte "Jesus-sekten" og han er i dagens drypp på vei til Damaskus for å fange flere "Jesu-troende". Men på veien hører han en røst fra oven, som nevner han ved navnet hans. Saul spurte da :
«Hvem er du, Herre?» Svaret han fikk av Jesus, var nok til at Saul ble omvendt til "sekten" han forfulgte. Siden ble selv forfulgt av sine egne, men livet med Jesus var mer verdt enn alt på jord.

- En svensk evangelist mistet sin kone i fjor, hun dro hjem til himmelen etter en sykdomsperiode. Savnet etter hans kone Carina var stort for Tommy, hennes mann.
Men livet måtte gå videre, det hadde de snakket om før hun dro hjem til Jesus, Tommy måtte fortsette virksomheten med å spre for ut evangeliet de ufrelste.
I siste månedsbrevet til oss støttepartnere skriver han bla.følgende :

" Det er forbudt å kontakte de som er død. Bibelen er veldig klar på det,og det går dessuten ikke. Hver morgen er jeg liksom i ånden, i det helligste, men de som har flyttet hjem til Jesus kan man ikke fornemme der. Jeg er der i den hellige Ånd, og da Carina var her i livet, da kunne jeg kjenne henne i bønnen, men ikke nå.Derimot har to merkelige saker hendt. Den ene rett etter at Jesus kalte henne hjem. Jeg ba om han ville oppvekke henne, og akkurat da kom Carina i mitt indre, som fra en annen dimensjon, i brøkdelen av et sekund. Hun var annerledes kledd, hvit kofta og hadde håret med pasje frisyre, blondere enn noensinne, en frisyre hun aldri noensinne har hatt, og hun sa mildt:
" Det går ikke Tommy", så var hun borte. Kroppen var der, men Carina var borte.
- Da jeg var på kirkegården for noen uker siden for å bestille gravstein, og tårene kom, så hendte det igjen, og jeg vil absolutt betone: det er absolutt forbudt å en gang tenke tanken på å kontakte de døde. Men der i gråten, plutselig, i brøkdelen av et sekund, kom Carina, som i en annen dimensjon-med pasje frisyre, og sa med myk vidunderlig stemme:

"Det er mye bedre her enn der."

"Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien." Joh 14,3-4.