"Og Herren sa: «Hør hva denne uhederlige dommeren sier! Skulle så ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?» Luk 18,6-8.

Utfra dagens drypp, så hadde Jesus nettopp fortalt en lignelse om at de alltid skulle be og ikke gi opp:
Jesus fortalte om en by hvor det var en dommer som ikke fryktet Gud og heller ikke tok hensyn til noe menneske. Men i den samme by var det også en enke som stadig på til dommeren og sa:
«Hjelp meg mot min motpart, så jeg kan få min rett.» Men dommeren ville ikke hjelpe henne først,men til slutt sa han til seg selv: «Enda jeg verken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske,får jeg hjelpe denne enken til hennes rett, slik som hun plager meg, ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg.» 


- Jesus ønsket med denne lignelsen å fortelle folket om at de alltid skulle be og ikke gi opp.

Israel ble egen stat i mai 1948, da var nesten 2000 år gått siden de hadde bodd i sitt eget land. Men de ga aldri opp håpet om at en dag ville målet deres bli oppfylt. I dag er Israel bekymret over at amerikanske myndigheter nekter å si hvorvidt de vil støtte eller nedlegge veto i FNs sikkerhetsråd mot en PLO-stat. Det er ventet at saken vil komme opp til avstemming i rådet i vår eller sommer, og tidligere har USA nedlagt veto mot dette. Men mange observatører mener at president Barack Hussein Obama vil bruke sine siste måneder i Det hvite hus til å gjøre et siste «forsøk» på å få igjennom en PLO-stat, og at dette også gjør at han kan gi statsminister Netanyahu "et skudd for baugen" i den kalde diplomatiske krigen mellom de to.

Det er presidentvalg i USA og Obama er den 44.valgte president, og noen mener at Obama blir den siste valgte presidenten i USA.

En gammel Israel venn, og forbeder for Norge sa en gang at Gud hadde vist han at palestinerne vil få sin stat. Men når alle nasjoner vil anerkjenne det, og opprette forbindelser med “landet”, så vil Guds vrede ramme hvert land på en ødeleggende måte, som inngikk forbindelser med palestinernes nye stat.

Det er spennende og alvorlige tider vi lever i, og troen hos Guds folk blir prøvet på alle vis og da er det ordene til Jesus klinger i mine ører:

"Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?"