- "Hvordan kan den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til dine ord." Sal 119,9
- "Tenk på din skaper i ungdommens år,før de onde dagene kommer,før det lir mot de år da du må si: «Jeg har ingen glede av dem,» Fork 12,1
- "Ja, vern din tjener mot skammelige synder,så de ikke får makt over meg. Da kan jeg være hel i min ferd,frikjent for store overtredelser." Sal 19,14

Jeg åpner med et spørsmål og et svar,samt to formaningsord i dagens drypp.

De unge og voksne blir stadig utsatt for nye veier i det moralske landsskapet. Vi som lever i anno 2016 møter stadig nye etiske og moralske spørsmål på vår livsvei, og de som skulle lære oss Guds ord, finner på så mange krumpspring at de faller utenfor veien, de skulle lære oss å gå på. For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer, skrives i Hebr 4,12.

Jesus og djevelen møttes en gang om veivalg og hva Guds ord sa. Satan var som "pressgruppene" i dag, han kjørte på med spørsmål og brukte da Skriften.
- «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!»

Her kom en fristelse til Jesus, for djevelen visste at Jesus hadde fastet i 40 døgn, og da var mat noe  en ønsket seg. Men Jesus kjente Satans taktikk og svarte:

«Det står skrevet: Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»

- Deretter tok djevelen ham med til den hellige by, Jerusalem, og stilte ham på det ytterste hjørne av tempelmuren og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet: Han skal gi sine engler befaling om deg;de skal bære deg på hendene,så du ikke støter foten mot noen stein.»
Men Jesus så også denne fristelsen og svarte djevelen:

«Det står også skrevet: Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.»

- Så tok djevelen ham opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa:

«Alt dette vil jeg gi deg, dersom du faller ned og tilber meg.» Nå kom djevelens makt på jorden inn, han visste at Gud hadde avslørt ham i himmelen som en løgner . Derfor sa Jesus til ham:

«Bort fra meg, Satan! For det er skrevet:  "Herren din Gud skal du tilbe,og bare ham skal du tjene.»

Da forlot djevelen ham, og engler kom og tjente ham.

Vi er Jesu disipler og slik som han avslørte "løgnen", slik skal også vi kjenne Skriftens ord og svare "vranglærerne" i disse dager.

Derfor avslutter jeg med salmistens ønske:

"Ja, vern din tjener mot skammelige synder,så de ikke får makt over meg. Da kan jeg være hel i min ferd,frikjent for store overtredelser." Sal 19,14