"Dere vet også at vi formante hver og en av dere som en far gjør med sine barn; vi satte mot i dere og bad dere inntrengende om å føre et liv verdig for Gud, som kaller dere til sitt rike og sin herlighet." 1 Tess 2,11-12.

Norsk barnevern fremstår som skjult bak en mur av taushet. Det er stort behov for å gi ­informasjon om norsk barnevern og norsk lovgivning, skrev en professor i sosialt arbeid vedr. Naustdals saken. Han mener det er en utfordring med barnevernets taushetsplikt. For i mange land ville barnevernet gitt ut opplysninger i mediefokuserte saker. Norsk barnevern derimot fremstår som "skjult bak en mur av taushet."

Norge blir trukket frem som et eksempel på hvor galt det kan gå dersom man gir offentlige myndigheter makt til å gripe inn i familielivet. 
En Chicago-pastor som er talsmann for den internasjonale kampanjen til støtte for det rumensk-norske foreldreparet i Naustdal, sier til avisa Dagen, at aksjonistene nekter å gi seg før alle fem barna er tilbake hos foreldrene. For to uker siden fikk de tilbake den yngste, en baby.
Pastoren beskriver responsen de har fått fra norske myndigheter - helt fra kongehuset til lokale byråkrater - som kald og unnvikende. Han har inntrykk av at ingen har jurisdiksjon(Jurisdiksjon er et rettslig begrep på myndighetenes grunnlag for å utøve tvang på sine statsborgere og i sitt territorium) over systemet. Pastoren mener familiens tro er den egentlige årsaken til det som er skjedd. Han hevder Norge ikke bare nekter å bøye seg for internasjonal fordømmelse, men også for Gud. Mange kristne har engasjert seg i kampen mot Barnevernet etter Nausdalssaken, hvor en norsk-rumensk kristen familie ble fratatt sine fem barn etter mistanke om vold. Flere mener at de som er religiøse blir urettmessig behandlet i barnevernssaker.

– "Nesten alle mine kristne venner har barnevernet på seg," sa en mann til avisa Dagen, som ikke ønsket å stå frem med navn fordi han blant annet har jobbet som sommervikar i barnevernet tidligere.

Hva er sannheten i denne saken og andre slike saker, der barnevernet trår til? Aldri røk uten ild, sier ordspråket, men barnevernet er jo til for barna, ikke omvendt. Jeg tror vi har mange barn her i landet, som ikke har det godt. Men de får aldri noen oppmerksomhet fra myndighetene.
Hva med alle flyktningsbarna som er blitt hentet utav sengene sine midt på natten, fordi foreldrene ikke har fått opphold i landet vårt. Hvor er da barnevernet? Nei, da er jo politiet der og da er jo alt under kontroll, de gjør som lovens vedtak sier.

Nei, det er ikke lett å være menneske i dag. Men hva ville Jesus ha sagt?

"Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om han var kastet i havet med en kvernstein om halsen." Mark 9,42