"Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med den som er født av Ånden.»  «Hvordan kan dette skje?» spurte Nikodemus.  Jesus svarte: «Du er en lærer for Israel og vet ikke det? Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Joh 3,8-11.

En som har vært aktiv med i folkekirken , dvs den norske Kirke, skrev på nettet i en avis nylig bl.a.:

"En folkekirke er en kirke av og for alle døpte. Alle døpte som ikke melder seg ut, er medlemmer. Vi vet hvem de er. En folkekirke er derfor ikke det samme som Guds menighet. For Guds menighet har sitt manntall i himmelen. Ikke noe kirkesamfunn kan garantere at alle medlemmer står i det manntallet. Slik må det være. "

Kirkesamfunn av ulike slag, kan romme troende og tvilere, søkende og hyklere, kalde, lunkne, varme, hetrofile og homofile. Ja, "alle er velkommen" står det som oftes å lese i annonsene i avisene. For det er bare slik at hveten og ugraset må vokse sammen til innhøstningen. Det kan være så lett for oss å forveksle hvete fra ugress. Men det er Ordet som skal forkynnes for alle, og det er Guds ord som skal forkynnes, det finner vi i Bibelen. Såmannen sådde ut samme sæd alle plasser, både ved veien, klungeren,steingrunnen og i den gode jord. Men det var bare det som falt i den gode jord som kom opp og ga flere fold i avling.

Ordet må forkynnes rent og sakramentene må forvaltes etter Jesu innstiftelse. Det enkelte menneske må komme til omvendelse!
Du tenker at i Den norske kirke ble jeg døpt og konfirmert, ektevigd og prestevigd, men er jeg frelst, er jeg født på ny?
En folkekirke er åpen for alle, men grensene er det Guds ord som setter. Er folkekirken kristen, er den også bekjennende. En bekjennende, ikke lærespørsmål ut til en demokratisk avgjørelse. De var uenige på apostlenes tid også, men de kom sammen og bad til vår Herre og Mester og resultatet ble:

"Den Hellige Ånd og vi har besluttet ikke å legge noen annen byrde på dere enn de helt nødvendige ting,at dere holder dere borte fra hedensk offerkjøtt, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hor. Om dere passer dere for slikt, vil det gå dere godt. Lev vel." Agj 15,28-29.

Det er en umulighet å velsigne det som Gud kaller synd. Da gjenstår det bare å rette seg etter Guds eget ord :

"Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket." Matt 18,3