"Som han sa dette, var det en kvinne i folkemengden som ropte: «Salig er det morsliv som bar deg og det bryst du diet.»  Men Jesus svarte: «Si heller: Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.» Luk 11,27-28.

Hva var det Jesus sa til folkemengden, som gjorde at denne kvinnen ropte begreistret ut : «Salig er det morsliv som bar deg og det bryst du diet.»

Jo, Jesus hadde fortalt dem om at når en uren ånd farer ut av et menneske, så flakker den om over øde vidder på leting etter et hvilested, men finner det ikke. Da sier den: «Jeg vil vende tilbake til huset mitt som jeg forlot.» Så kommer den dit og finner det feid og pyntet. Men da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter så inn og slår seg til der. Jesus avsluttet sin tale til folket med ordene: "Og har det vært ille med det mennesket før, så blir det verre nå."

Denne kvinnen som ropte ut til folket, at salig var det morslivet som bar Jesus og det bryst som han diet. Kvinnen var tydlig stolt over den moren som hadde født en slik klok sønn til verden og som hadde fostret barnet opp på sin morsmelk. Men Jesus lot seg ikke smigre av hennes ord til folket, men han rettet oppmerksomheten mot sin oppgave på jorden. For han sa at de heller skulle si : "Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det."

Jesus sine ord til kvinnen, kan rettes til oss mennesker på jorden i dag også: "Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det."
Ordene får enda mer tyngde på bakgrunn av årets kirkemøte, for resultatet av flertallets vedtak i en sak der, tilsa at de ikke har tatt vare på Guds ord.
Vi husker lignelsen Jesus sa om såmannen :

«En mann gikk ut for å så. Og da han sådde, falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. Noe falt på steingrunn hvor det var lite jord, og det skjøt snart opp, fordi jordlaget var tynt. Men da solen steg, ble det avsvidd og visnet fordi det ikke hadde fått slå rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det. Men noe falt i god jord og bar frukt: hundre foll, seksti foll, tretti foll. Den som har ører, hør!» Matt 13,3-9.

Såkorn falt ved veien, noe på steingrunn, noe blant tornebuskene, men noe falt også i god jord. Resultatet av såkornene i disse fire "jordsmunn" var en høst som tilsa at 1 av 4 frelste mennesker og som kom til sin Herres himmel med full seiesfryd i sine hjerter. De hadde holdt fast på Guds ord gjennom livet og mange hadde blitt frelst ved å lytte til deres forkynnelse av Guds ord. Ha ei god helg kristne venner, vi er over og ikke under, vi er begreistret av å tilhøre Jesus og hans rike.

"Og han sa til meg: «Sett ikke segl for de profetiske ord i denne boken! For tiden er nær. La den som gjør urett, fortsatt gjøre urett, og den urene fortsette i sin urenhet! La den rettferdige fortsatt gjøre det som er rett, og den hellige fortsette i helliggjørelse. Se, jeg kommer snart og har min lønn med meg, for å gjengjelde enhver etter hans gjerning." Åp 22,10-12.