"..og la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og dermed har satt dem til et forbillede på de ugudelige i fremtiden,og fridde ut den rettferdige Lot, som plagedes ved de ugudeliges skamløse ferd - for den rettferdige som bodde blandt dem, led dag for dag pine i sin rettferdige sjel ved de lovløse gjerninger han så og hørte - så sant vet Herren å utfri de gudfryktige av fristelser, men å holde de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag,aller mest dem som går efter kjød i uren lyst og forakter herredømme." 2 Pet 2,6-10.

Forkynneren sier : "Det som har vært, er det som skal bli, og det som har hendt, er det som skal hende, og det er intet nytt under solen." Fork 1,9.

Dagens drypp sier at Gud la byene Sodoma og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang. Ja, tenker du, vi vet jo at de byene ble til aske, vi finner jo svolvelaske den dag i dag som en finner i områdene der hvor byene Sodoma og Gomorra var. Men takk og lov at vi lever i nådetiden,sier noen da, men Peter sier at Gud satte Sodoma og Gomorra som forbilder på de ugudelige i fremtiden.

Lot led dag for dag pine i sin rettferdige sjel ved de lovløse gjerninger han så og hørte rundt seg i byen. Vi som er gjort rettferdig i Jesus Kristus ved hans frelse på Golgata, hvilken pine er det vi lir under av det vi ser og hører hver dag?

Kort fortalt så går det på det normløse samfunnet, som sier at alt som før var normalt er nå unormalt. Det første som fikk kjenne denne utryggheten av det unormale var innføringen av abortloven. Nå ble det normalt for en kvinne å selv bestemme hvilket barn som skulle bli liv laga. Leger og sykepleierne ble "offerene" som i dag må utføre og ta livet av det ufødte liv i kvinnens kropp. Så kom ny ekteskapslov i 2008 som skulle gjelde for par av samme kjønn. Den åpnet retten til å inngå ekteskap på lik linje med det tradisjonelle ekteskapet mellom mann og kvinne. Sammen med denne loven ble tre andre lover endret; barneloven, adopsjonsloven og bioteknologiloven. Loven ble vedtatt så og si uten debatt. Men den oppsto ikke i et vakuum. Lovendringen var en viktig del i det normløse samfunnet, som den liberale og sekulære venstresiden, anført av homolobbyen og skeiv teori (pride) stod bak.

Vi vet at normer indikerer at noe er normalt. Og når noe er normalt er også noe unormalt. Pressgruppene i vårt samfunn kan ikke godta det som har vært normalt ,fordi definisjonen av det unormale oppfattes som en krenkelse. Med den nye ekteskapsloven var et av de viktigste milepælene i dette normløse samfunnet oppnådd. For med den kom samfunnets bekreftelse på at det homofile samlivet er like normalt som det tradisjonelle mellom mann og kvinne. Ekteskapsnormen var brutt ned. Svært få så da hva dette innebar. Den nye ekteskapsloven slår nemlig fast at normen om ekteskapet mellom mann og kvinne ikke er bedre enn ekteskapet mellom to av samme kjønn. De er nå sidestilt.

Men det som "dagens Lot" lider mest under er at de kristne i Den Norske Kirke nå er kommet inn i samme samfunnsendringen hva det "normale" ekteskapet er i dag . Bibelens ord gjelder ikke lenger for flertallet i kirken. "Guds ord sier" er byttet ut med Kirkemøtet 2016 sier.

"..så sant vet Herren å utfri de gudfryktige av fristelser,.." 

Lot fikk beskjed om å dra ut av byen Sodoma, vi venter på dagen for å dra bort og opp til vår frelser Jesus Kristus!

"Han som gir dette vitnesbyrd, sier: «Ja, jeg kommer snart.» Amen. Kom, Herre Jesus!" Åp 22,20.