Han dekker deg med sine fjær,under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern. Du skal ikke frykte for nattens redsler,for pilene som flyr om dagen,for pest som sniker seg fram i mørket,for sott som herjer ved middagstid. Om tusen faller ved din side,ti tusen ved din høyre hånd,så skal ikke ulykken nå deg. Du skal bare være vitne til det og se at de ugudelige får sin lønn. Salme 91,4-8.

Hvor trygt og godt det er å få hvile og finne ly under Herrens vinger. Tenk hans trofasthet er skjold og vern for oss, slik at vi trenger ikke å frykte for nattens redsler, for pilene som flyr om dagen. Ja, om ikke det er nok, så holder han borte pest som vil snike seg inn i mørket og sott som herjer ved middagstid. Om ulykke kommer så skal de ikke nå oss. Vi skal bare være vitne til det og se at de ugudelige får sin lønn.

Har du kjent i de siste dagene at kroppen ikke er på topp? Du kan starte i toppform om morgenen, men for så å falle "down" midt på dagen i hele kroppen.
Vi satt noen å snakket om hverandres tilstand i kroppen her en kveld. Det pussige var at alle hadde det samme, det var stunder på dagen hvor alt av krefter syntes å svikte og en måtte be om styrke til å holde seg oppe.

Hvem er det som prøver å ta mot og styrke fra en? Selvsagt vår fiende, Satan, han vet at nå er tiden veldig kort for ham i hans posisjon, snart vil vår Herre og Mester komme og avsette ham for en 1000 års periode. 

"Derfor skal dere juble, himler og dere som bor i dem! Men ulykkelige jord og hav! For djevelen er kommet ned til dere, og hans vrede er stor, fordi han vet at han bare har en kort tid igjen." Åp 12,12

11.april 2016 ble en sørgedag for Guds arme i vårt land, da kirkemøte vedtok "ekteskap" mellom likekjønnede. Guds ord ble satt til siden og folkeviljen ble vedtatt.
Når hunden logrer med halen,når fienden kommer  imot oss, da er det onde tider for Guds sanne menighet. (Jfr Jes 56,10)

"Lær meg å gjøre din vilje,for du er min Gud! Din gode Ånd skal lede meg på de jevne stier. Hold meg i live, Herre,til ære for ditt navn! Før meg i din rettferd
ut av trengselen! Utrydd mine fiender,du som er trofast;gjør ende på alle mine motstandere! For jeg er jo din tjener." Salme 143,10-12.