"Så sa han: «Dersom arameerne blir for sterke for meg, må du komme og hjelpe meg. Og blir ammonittene for sterke for deg, skal jeg komme deg til hjelp. Vær djerv! La oss kjempe tappert for folket vårt og for vår Guds byer, så får Herren gjøre det han synes er best."  2 Sam 10,11-12.

På facebook stod et bilde av en liten gutt nylig, som med foldede hender bad følgende bønn:

"KJÆRE GUD! VÆR SÅ SNILL OG BEVAR NORGES FRIHET NÅR JEG BLIR STOR!"

De små hører og ser mye mer enn vi voksne får med oss i dag. De lærer seg internett og får tidlig med seg hva som rører seg i den store verden utenfor dette landet Norge. Så vi trenger nok å be noen hver bønnen : Bevar Kongen og fedrelandet!

Dagens drypp omtaler to brødre, som hadde lovet hverandre å komme hverandre til hjelp når de ble angrepet av fiendene.
Den ene broren sier til den andre broren før kampene begynte, at han skulle være djerv! De skulle kjempe tappert for folket sitt og for sine Guds byer, så fikk Herren gjøre det han syntes var best.

Vi som lever i Norge i dag hører om kriger og opprør flere steder i verden, men vi hører også om bombeattentater i vårt eget Europa. Det er ikke en krig på gammel måte, men en krig på en ny og grufull måte, idet de tar livet av barn og voksne midt i byer og flyplasser etc. De ofrer seg for sin gudstro, de er lovet å komme til himmelen om de dør i slik tjeneste.

Hva har vi å stille opp imot de som er så forstyrret i sitt hode? Vi kan være våkne i det daglige liv når vi oppdager noe unormalt i våre omgivelser, og si ifra til myndighetene. Heldigvis så har vi blitt skånet for slike attentater, men vi har ikke glemt fredag 22. juli 2011,da Norge ble rammet av to terrorangrep. Bombeangrepet på regjeringskvartalet og massedrapet på Utøya var de verste terrorhandlingene i Norge etter andre verdenskrig.

Denne ugjerningen var det en norsk person som stod bak, ikke fremmede mennesker.

Løsningen på vårt lands beskyttelse fra onde makter er bønn til vår Gud. Om vi setter vår lit til Herren og stoler påm han, så vil han høre våre bønner og griper inn om fienden prøver seg. Men det er med uro en ser vårt folks neglisjering av vår Gud og skaper. De oppfører seg som de er sine egne herrer og Gud er bare en fantasiperson for dem. Andre guder har fått innpass i vårt land, noe som øker voldsbølgen i våre byer. Derfor vil jeg oppfordre alle troende kristne til å henge seg på guttens bønn til Gud : "KJÆRE GUD! VÆR SÅ SNILL OG BEVAR NORGES FRIHET .....!"

"Men om jeg er elendig og lider, så la din frelse beskytte meg, Gud!" Sal 69,30.