"Han gjemmer meg i sin hytte på den onde dagen. Han skjuler meg i sitt telt og løfter meg opp på klippen. Nå rager mitt hode høyt over fienden omkring meg. Med jubel vil jeg bære fram offer i hans telt. Jeg vil synge og spille for Herren." Salme 27,5-6.

David var en allsidig kar , han begynte tidlig å være sin fars tjeneste som gjeter. Uredd som han var gikk han imot villdyra som kom for å ta dyr fra hans kve. Kong Saul hadde problemer med en filisterkjempe Goliat, som hver dag stod på en slette og hånet Saul og hans folk . Ingen av Sauls folk ville gå imot Goliat , men så fikk David høre fra sine brødre om denne karen, og da tentes Guds iver i ham. Han gikk til kong Saul og meldte seg til tjeneste for å drepe denne Guds spotteren . Men Saul så på hans kropp , en ungdom som ikke hadde nubbe tjans mot kjempen Goliat. Men David lot seg ikke rokke i sin tro for å ta kjempen og sa til kongern :

«Din tjener har gjett småfeet for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn og tok et fe fra flokken, sprang jeg etter den, slo den og rev feet ut av gapet på den. Og reiste den seg mot meg, grep jeg den i manken og slo den i hjel. Både løve og bjørn har din tjener felt, og det skal gå denne uomskårne filisteren som dem; for han har hånt den levende Guds hær.» Og David la til: « Herren, som har berget meg fra løve og bjørn, han skal også berge meg fra denne filisteren.».

David greidde å ta livet av kjempen Goliat med slyngen sin. Han visste at Gud ville gi han seier, for han hadde erfart at den som setter lit til Herren ikke blir til skamme. Derfor proklamerer han i dagens drypp , at på den onde dagen vil Gud gjemme ham i sin hytte. For Gud vil skjule han i sitt telt og løfte han opp på klippen.
Jeg tror David profeterer vår tid, at på den onde dag som vil komme med Antikrist, så vil vi bli løftet opp på klippen, som er Jesus. Nå vil hans hode rage høyt over fienden omkring ham. Jeg kommer til å tenke på Paulus sine ord i 1 Tess 4,17-18:

"Deretter skal vi som er blitt tilbake og fremdeles lever, sammen med dem bli rykket opp i skyene, i luften, for å møte Herren. Og så skal vi være sammen med Herren for alltid. Trøst da hverandre med disse ord!"

God helg, Herrens folk, vi har det beste i vente om vi holder fast på Herrens ord.